ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ:

 

เพศ:

 

อายุ:

  ปี

วันเกิด:

 

น้ำหนัก:

  กก.

ส่วนสุง:

  ซม.

สัญชาติ:

 

ศาสนา:

 

สถานภาพ:

 

ที่อยู่:

 
 

โทรศัพท์:

 

อีเมล์:

 

Blog,Website:

งานที่สนใจ

ประเภทงาน:

เขียนแบบ/งาน Drawing

ตำแหน่งงาน:

draftsman

เงินดือน:

 

สถานที่ทำงาน:

กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

จบการศึกษาแล้ว จาก

สถาบันการศึกษา:

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ระดับการศึกษา:

ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา:

วศ.บ.

ปีการศึกษาที่จบ:

2550

สาขาวิชา:

วิศวกรรมโทรคมนาคม

เกรดเฉลี่ย:

 

สถาบันการศึกษา:

โรงเรียนสูงเนิน

ระดับการศึกษา:

มัธยมศึกษาปลาย

วุฒิการศึกษา:

ม.6

ปีการศึกษาที่จบ:

2545

สาขาวิชา:

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

เกรดเฉลี่ย:

 

ประสบการณ์

ประสบการณ์:

10 ปี

ตำแหน่ง:

AutoCad Detailing Engineer

บริษัท:

UCS(Thailand) Co.,Ltd

จาก:

กุมภาพันธ์ 2008 ถึง พฤศจิกายน 2018

ที่อยู่:

1/22 ชั้น11 ตึกบางนาธานี ซ.บางนา-ตราด34 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260

ลักษณะงานที่ทำ:

- Created 3D Models & 2D drawings of Plateworks, Ductworks & Steel Structures using AutoCAD.
- Reviewed drawings to ensure spelling, dimension and drafting accuracy.
- Provided technical guidance to Junior CAD Drafters.
- Interacted with boss and project engineer to review, modify and troubleshoot drawings.
- Mentored and provided training to junior Draftsmen.
- Prepared drawings based on design specifications.
- Checked drawings of other Drafters and recommended necessary adjustments.
- Prepared Bills of Materials for assigned projects.
- Modified drawings as per customer change orders.
- Worked with Project engineer to revise drawings to eliminate errors.

เงินเดือน:

 

การฝึกอบรม

ความสามารถ

ความภาษา:

ภาษา

พูด

อ่าน

เขียน


English

พอใช้

พอใช้

พอใช้


คอมพิวเตอร์:

AutoCAD 2D & 3D, Visual LISP for AutoCAD, Navisworks Simulate, Debut Video capture Software, Windows Movie maker, Microsoft Word, Microsoft Excel, PDFill PDF Tools, PDF-XChange Viewer & AutoPOL G2

พิมพ์ดีด:

ไทย 30 คำ/นาที, อังกฤษ 30 คำ/นาที

ผลงาน และอื่นๆ:

โครงงานเครื่องดักจับความเคลื่อนไหว,อาสาสมัคร SML อำเภอสูงเนิน,เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชน ปี48,อบรม ม.ท.ส.อาสาช่วยชีวิตรุ่นที่ 2,ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ,ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรม และ หัวหน้าฝ่ายระเบียบวินัย ม.2 ในคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสูงเนิน ประจำปีการศึกษา 2543

ใบอนุญาติขับขี่:

 

พาหนะส่วนตัว: