ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ:

 

เพศ:

 

อายุ:

  ปี

วันเกิด:

 

น้ำหนัก:

  กก.

ส่วนสุง:

  ซม.

สัญชาติ:

 

ศาสนา:

 

สถานภาพ:

 

ที่อยู่:

 
 

โทรศัพท์:

 

อีเมล์:

 

Blog,Website:

งานที่สนใจ

ประเภทงาน:

เขียนแบบ/งาน Drawing

ตำแหน่งงาน:

draftsman

เงินดือน:

 

สถานที่ทำงาน:

กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

จบการศึกษาแล้ว จาก

สถาบันการศึกษา:

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ระดับการศึกษา:

ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา:

วศ.บ.

ปีการศึกษาที่จบ:

2550

สาขาวิชา:

วิศวกรรมโทรคมนาคม

เกรดเฉลี่ย:

 

สถาบันการศึกษา:

โรงเรียนสูงเนิน

ระดับการศึกษา:

มัธยมศึกษาปลาย

วุฒิการศึกษา:

ม.6

ปีการศึกษาที่จบ:

2545

สาขาวิชา:

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

เกรดเฉลี่ย:

 

ประสบการณ์

ประสบการณ์:

10 ปี

ตำแหน่ง:

AutoCad Detailing Engineer

บริษัท:

UCS(Thailand) Co.,Ltd

จาก:

กุมภาพันธ์ 2008 ถึง พฤศจิกายน 2018

ที่อยู่:

1/22 ชั้น11 ตึกบางนาธานี ซ.บางนา-ตราด34 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260

ลักษณะงานที่ทำ:

- เขียนแบบ วิเคราะห์แบบ ตรวจสอบแบบ งานวิศวกรรม งานโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ งานเครื่องกล PLATEWORKS DUCTWORKS 2 มิติ และ 3 มิติ โดยใช้โปรแกรม AutoCAD
- ตรวจสอบภาพวาดเพื่อให้มีความถูกต้อง
- ให้คำแนะนำทางเทคนิคกับผู้มีประสบการณ์น้อย
- โต้ตอบกับเจ้านาย และ วิศวกรโครงการเพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหา
- ให้คำปรึกษา และให้การฝึกอบรมแก่ผู้มีประสบการณ์น้อย
- เตรียมภาพวาดตามข้อกำหนดในการออกแบบ
- ตรวจสอบภาพวาดของนักเขียนแบบคนอื่นๆ และแนะนำการปรับปรุงที่จำเป็น
- จัดเตรียมข้อมูลวัสดุสำหรับการสั่งซื้อ
- ปรับเปลี่ยนภาพวาดตามคำสั่งการเปลี่ยนแปลงของลูกค้า
- ทำงานร่วมกับวิศวกรโครงการเพื่อแก้ไขภาพวาดเพื่อกำจัดข้อผิดพลาด
- ศึกษา design, production order, new project fact sheet, quote letter, purchase order, specification และ scope ของโครงการ
- อ่าน และ clear E-mail inbox และ outbox กับเจ้านาย
- จัดเตรียม SKQ และ RFI ในระหว่างการทำงาน
- จัดเตรียม title block, file และ folder ของโครงการ
- จัดเตรียม SK (Material, Drawing Number, Paint & Connection) ของโครงการ
- จัดเตรียม Schedule (Detailing Planning) ของโครงการ
- ประมาณ จำนวน sheet และ ชั่วโมงการทำงานของโครงการ
- รวบรวมจำนวน drawing เมื่อเสร็จโครงการ
- จัดเตรียม ข้อมูล และ เอกสารการส่งงานให้กับลูกค้า
- จัดเตรียม approval log และ CCR log เมื่องานมีการแก้ไข
- จัดเตรียม Catalog Hardware สำหรับโครงการ

เงินเดือน:

 

การฝึกอบรม

ความสามารถ

ความภาษา:

ภาษา

พูด

อ่าน

เขียน


English

พอใช้

พอใช้

พอใช้


คอมพิวเตอร์:

AutoCAD 2D & 3D, Visual LISP for AutoCAD, Navisworks Simulate, Debut Video capture Software, Windows Movie maker, Microsoft Word, Microsoft Excel, PDFill PDF Tools, PDF-XChange Viewer & AutoPOL G2

พิมพ์ดีด:

ไทย 30 คำ/นาที, อังกฤษ 30 คำ/นาที

ผลงาน และอื่นๆ:

โครงการ / ผลงาน : PLANT DANIAL U1 SOCO Ductwork, NRG CANAL GE POWER Ductwork, GRP MADISON AMEC FW Buckstay, SO CO PLANT BARRY HAMON EP Penthouse Roof, BUCK B&W MEGTEC PJFF Manifold, HILTON DYNAMICS STACK, Dennis 20 Bemberg Hopper STR, Dennis 21 Redbud Pump Station, Nutrien HAMON RC Hopper, HF LEE B&W MEGTEC PJFF Manifold, LG&E Mill Creek UCC SFC-CDR Hopper, Mt Strom UCC SURGE TANK, OKEECHOBEE NOOTER STACK, LG & E TRIMBLE COUNTY COMMONWEALTH SILOS ROOF STEEL, GE BIRDSBORO POWER ALSTOM HRSG Project, SHERMAN NEM PLATFORM, GEORGIA POWER UNIT 4 ASH OVERFLOW TANKS, DENNIS 6 Protech Powder ALS Company MISCS, ASARCO ASARCO HAYDED DUCTWORK, DENNIS 10 SEPW PLATE GIRDER, DENNIS 11 GREER STAIRS, NEARMAN CREEK UCC SILO, NIPSCO MICHIGAN UCC CONVERYOR TROUGH, Dennis 15 FIVES SILOS SEPW Filter, DUKE GIBSON UCC Surge Tanks, ALABAMA POWER UCC SILO, DUKE CAYUGA UCC Surge Tanks, SHERMAN NEM PLATFORM, ASARCO HAMON HOPPERS, NGR PETRA NOVA KIEWIT Absorber, PLANT GORGAS Unit 10 Air Preheater SOCO Ductwork, Exxon Mobil HAMON ESP Side Frame, Dominion ALSTOM HRSG Casing, AEP Northeashtern Allen-Sherman-Hoff Silo, Common Wealth AEP Welsh Unit 1 & 3 Dynamic INC STACK, Edgewater Andritz CFB Absorber, Edgewater Andritz Baghouse, Widcat Point Alstom HRSG Casing, Plant Daniel-SOCO Ductwork, Gorgas SOCO Ductwork, Boswell Alstom Baghouse, ASBURY Alberici Ductwork, KCP&L Hamon Fabric Filter Roof Plate, LG & E Zachry Ductwork, Port Arthur TX, LA Cygne HAMON BAGHOUSE, Warren County-ASTOM HRSG, KCP&La Cygne-Hitachi-SCR, Monticello additional, Longview, Gaston- B&W Baghouse, Gorgas- B&W Baghouse, LUMINANT Four Ductwork, Baldwin Unit 2 S&L Ductwork, John Holland-NCIG, PNG Project, Reliant Energy – Alstom, Kemper County, Manatee unit2-Siemens-EP, Oak Grove Steam URS Agitator Nozzle, BURSA, Westar Jeffrey Energy, St Charles LA, Nipsco - S&L Duct work & Plant Daniel Inlet Duct ADVATECH

เกียรติประวัติ : โครงการถุงยาพอเพียง, กิจกรรมอาสาแต้มสีเติมฝันให้น้องๆในชนบท, โครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชน, โครงการ SML อำเภอสูงเนิน, มทส. อาสาช่วยชีวิต, เดินเทิดพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เนื่องในวันหัวใจโลก, ประธานหอพักนักศึกษาหญิง มทส., ดุริยางค์, เกรดเฉลี่ยสูงสุด แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์, ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในคณะกรรมการนักเรียน, ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายระเบียบวินัย ในคณะกรรมการนักเรียน, ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมในคณะกรรมการนักเรียน, ประธานคณะสีในคณะกรรมการนักเรียน, ผู้ช่วยกิจกรรม โครงการเข้าค่ายศิลปะ, สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 1 วิชาศิลปศึกษา, ร่วมแข่งขันแต่งกลอนสุภาพ ในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ, สำเร็จหลักสูตรพลร่มสัมพันธ์ ศูนย์สงครามพิเศษ, ผ่านการอบรมพัฒนาจิต ณ วัดวะภูแก้ว นครราชสีมา, รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ, ผ่านการฝึกทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และทดสอบกำลังใจขั้นพื้นฐาน ของอาสาช่วยรบทหารพราน นครราชสีมา, รับรางวัลระดับดีจากการแข่งขันจิตรกรรมไทยลายเส้น เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 41 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 3 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 3 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, รับรางวัลยอดเยี่ยมกิจกรรมการแข่งขันจิตรกรรมไทยลายเส้นประเภทลายไทย (ตัดเส้นไม่ลงสี) ในงานแข่งขันทักษะวิชาศิลปศึกษา นครราชสีมา, เยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม, ชนะเลิศการประกวดคำขวัญวันสิ่งแวดล้อม, ผ่านการทดสอบกระโดดหอสูง 34 ฟุต กองบิน 1 นครราชสีมา, สอบได้ลำดับที่ 20 ในกิจกรรมการแข่งขันความสามารถทางวิชาการตามโครงการสรรสร้างช้างเผือกสูงเนิน

ใบอนุญาติขับขี่:

 

พาหนะส่วนตัว: