ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ:

 

เพศ:

 

อายุ:

  ปี

วันเกิด:

 

น้ำหนัก:

  กก.

ส่วนสุง:

  ซม.

สัญชาติ:

 

ศาสนา:

 

สถานภาพ:

 

ที่อยู่:

 
 

โทรศัพท์:

 

อีเมล์:

 

Blog,Website:

งานที่สนใจ

ประเภทงาน:

ช่าง/วิศวกร

ตำแหน่งงาน:

Integration Coordinator,site supervisor,ผู้ช่วยผู้จัดการ

เงินดือน:

 

สถานที่ทำงาน:

นนทบุรี

การศึกษา

จบการศึกษาแล้ว จาก

สถาบันการศึกษา:

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ระดับการศึกษา:

ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา:

ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ

ปีการศึกษาที่จบ:

2547

สาขาวิชา:

บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการอุตสาหกรรม)

เกรดเฉลี่ย:

 

สถาบันการศึกษา:

โรงเรียนโปลีเทคนิคสุราษฎร์ธานี

ระดับการศึกษา:

มัธยมศึกษาต้นหรือต่ำกว่า

วุฒิการศึกษา:

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างอุตสาหกรรม

ปีการศึกษาที่จบ:

2541

สาขาวิชา:

ช่างไฟฟ้ากำลัง

เกรดเฉลี่ย:

 

ประสบการณ์

ประสบการณ์:

19 ปี

ตำแหน่ง:

Integration Coordinator

บริษัท:

อีริคสัน (ประเทศไทย)

จาก:

มีนาคม 2013 ถึง ปัจจุบัน

ที่อยู่:

123 อาคารซันทาวเวอร์ บี ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม 10900

ลักษณะงานที่ทำ:

-มีความรับผิดชอบในการประสานงานกับทีมงานและหน่วยงานทั้งหมด (Transmission, FO, BTS config, NOC FE, RF, SAQ, RNC team) เพื่อสนับสนุนโครงการ 3G, LTE (2.1GHz) (new site, Enhancement, split cell and small cell)
- สื่อสารกับลูกค้า (Transmission team) เพื่อติดตามสถานะการรับส่งข้อมูล (IPRAN) รวมถึงการติดตั้งฮาร์ดแวร์และการกำหนดค่าซอฟต์แวร์และผลักดันให้เสร็จสิ้นตามเป้าหมายเป็นประจำทุกสัปดาห์และรายงานไปยังทีมงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
- การตรวจสอบความสมบูรณ์ของการส่ง (IPRAN) สำหรับการ integration
- ตรวจสอบแก้ไข IPRAN หากยังไม่สมบูรณ์
- แก้ปัญหา Transmission ทั้งหมด
- สื่อสารกับทีมงาน RF และ RNC เพื่อปรับปรุงโหนด B และข้อมูล e-node B IP สำหรับการทำสคริปต์
- ติดต่อสื่อสารกับลูกค้า (BTS config และทีมงาน NOC FE) เพื่อแจ้งล็อก / ปลดล็อกไซต์ในกรณีมีงาน activity site effect to existing DTAC network with new DTN 3G&LTE (2.1GHz)
- สนับสนุนการล็อกและปลดล็อกเว็บไซต์ 2G, 3G (850), 3G (2100) และ LTE เพื่อให้มีผลกับเครือข่าย DTAC ที่มีอยู่และตรวจสอบประสิทธิภาพของไซต์หลังจากเปิดใช้งานแล้วรายงานไปยังทุกทีมที่เกี่ยวข้อง
- ควบคุมและให้คำปรึกษาแก่ผู้รับเหมาเพื่อติดตั้งและintegration e-Node B ให้ตรงกับ solution
- สื่อสารกับทีมงาน RF เพื่อประสานข้อมูล RF และรวบรวมข้อมูล RF ทั้งหมด (M&E tilt, Antenna direction, Ant High) before and after combine to dual band Antenna และรายงานต่อทีมงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
- Support to all issue of site effect to existing DTAC network.
- Node B and e-Node B alarm monitoring.

เงินเดือน:

 

ตำแหน่ง:

Engineer (Contract )

บริษัท:

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

จาก:

เมษายน 2011 ถึง มีนาคม 2018

ที่อยู่:

เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 21 - 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ลักษณะงานที่ทำ:

-ศูนย์กลางการจัดการเครือข่าย OMC ,NMS
-Cross connect jobs DTAC Bangkok,Eastern,Southern,Intertrunk and Central Area
-Cutover interconnect project POI
-Support IPRAN

เงินเดือน:

 

ตำแหน่ง:

Engineer (Contract )

บริษัท:

บริษัท อัลคาเทล (ประเทศไทย) จำกัด.

จาก:

มีนาคม 2018 ถึง มีนาคม 2018

ที่อยู่:

ที่อยู่ : 75/112-5 โอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ซอย 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110

ลักษณะงานที่ทำ:

-การทดสอบการติดตั้งและควบคุมงาน
-จัดทำรายงานการทดสอบอุปกรณ์ SDH และ DWDM
-On The Job Training (OJT)ให้ลูกค้า
-แก้ปัญหาภาคสนามเพื่อให้มั้นใจได้ว่าโครงการสามารถจัดส่งได้ทันเวลา

เงินเดือน:

 

การฝึกอบรม

หลักสูตร:

Standard for installation BTS (DTAC project) , 2002 - SDH and DWDM by Alcatel(Thailand), 2006 - SDH fundamental and advance - Digital cellular system - Digital telephony technology - Cisco Certified Network Associate (CCNA) , 2012 - IPRAN Huawai Product ,

สถาบันอบรม:

ระยะเวลา:

วัน

ความสามารถ

ความภาษา:

ภาษา

พูด

อ่าน

เขียน


ไทย

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก


อังกฤษ

พอใช้

ดีมาก

ดี


คอมพิวเตอร์:

-Microsoft Office
-U2000 Huawei Program

พิมพ์ดีด:

ไทย 30 คำ/นาที, อังกฤษ 35 คำ/นาที

ผลงาน และอื่นๆ:

-CAT288
-CAT-AAG
-TOT-Broadband
-MOD-Defense
-Truemove project
-Dtac project
-AIS project

ใบอนุญาติขับขี่:

 

พาหนะส่วนตัว: