ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ:

 

เพศ:

 

อายุ:

  ปี

วันเกิด:

 

น้ำหนัก:

  กก.

ส่วนสุง:

  ซม.

สัญชาติ:

 

ศาสนา:

 

สถานภาพ:

 

ที่อยู่:

 
 

โทรศัพท์:

 

อีเมล์:

 

Blog,Website:

งานที่สนใจ

ประเภทงาน:

ทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่งงาน:

สรรหาว่าจ้าง

เงินดือน:

 

สถานที่ทำงาน:

กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

จบการศึกษาแล้ว จาก

สถาบันการศึกษา:

ราชภัฎสวนดุสิต

ระดับการศึกษา:

ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา:

ปริญญาตรี

ปีการศึกษาที่จบ:

2541

สาขาวิชา:

ศิลปศาตร์

เกรดเฉลี่ย:

 

ประสบการณ์

ประสบการณ์:

6 ปี

ตำแหน่ง:

ผู้จัดการอพาทเม้นท์

บริษัท:

รักชาติแมนเนทเม้นท์

จาก:

พฤษภาคม 2017 ถึง กุมภาพันธ์ 2014

ที่อยู่:

ลักษณะงานที่ทำ:

1.ดูแลความเรียบร้อยของที่พัก
2.คุมการทำงานของแม่บ้าน และ รปภ
3.สรรหาว่าจ้าง
4.ติดต่อ ซัพพลายเอร์

เงินเดือน:

 

ตำแหน่ง:

เจ้าหน้าที่ธุรการ

บริษัท:

ทรูฟิตเนต

จาก:

มกราคม 2014 ถึง ตุลาคม 2000

ที่อยู่:

ลักษณะงานที่ทำ:

1.พิมพ์เอกสาร
2.ทำคอมมิชชั่น

เงินเดือน:

 

ตำแหน่ง:

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

บริษัท:

อิออนธนสินทรัพย์

จาก:

ตุลาคม 2000 ถึง ตุลาคม 1990

ที่อยู่:

ลักษณะงานที่ทำ:

1.พิจรณาสินเชื่อ

เงินเดือน:

 

การฝึกอบรม

ความสามารถ

ความภาษา:

ภาษา

พูด

อ่าน

เขียน


อังกฤษ

พอใช้

พอใช้

พอใช้


คอมพิวเตอร์:

word Excell

พิมพ์ดีด:

ไทย - คำ/นาที, อังกฤษ - คำ/นาที

ผลงาน และอื่นๆ:

ใบอนุญาติขับขี่:

 

พาหนะส่วนตัว: