ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ:

 

เพศ:

 

อายุ:

  ปี

วันเกิด:

 

น้ำหนัก:

  กก.

ส่วนสุง:

  ซม.

สัญชาติ:

 

ศาสนา:

 

สถานภาพ:

 

ที่อยู่:

 
 

โทรศัพท์:

 

อีเมล์:

 

Blog,Website:

งานที่สนใจ

ประเภทงาน:

บัญชี/การเงิน

ตำแหน่งงาน:

เจ้าหน้าทีการเงิน,เจ้าหน้าทีการเงินอาวุโส,ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการเงินอาวุโส

เงินดือน:

 

สถานที่ทำงาน:

กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

จบการศึกษาแล้ว จาก

สถาบันการศึกษา:

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ระดับการศึกษา:

ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา:

ปริญญาตรี

ปีการศึกษาที่จบ:

2548

สาขาวิชา:

การเงินการธนาคาร

เกรดเฉลี่ย:

 

สถาบันการศึกษา:

โรงเรียนสตีรภูเก็ต

ระดับการศึกษา:

มัธยมศึกษาปลาย

วุฒิการศึกษา:

ม.6

ปีการศึกษาที่จบ:

สาขาวิชา:

คณิตศาสตร์

เกรดเฉลี่ย:

 

ประสบการณ์

ประสบการณ์:

10 ปี

ตำแหน่ง:

เจ้าหน้าทีการเงิน

บริษัท:

เจ ซี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

จาก:

พฤษภาคม 2016 ถึง ปัจจุบัน

ที่อยู่:

89อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ชั้น12Aห้อง1204A-1208Aถ.รัชดาภิเษกแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร10400

ลักษณะงานที่ทำ:

จ่ายเช็ค, รับวางบิล, พิมพ์เช็คจ่าย, ทำเช็คเข้าบัญชี, ติดตามหนี้, กระทบแบงค์, ทำแบงค์การันตี,ทำเงินกู้สวัสดิการพนักงาน,ขายลดเช็ค
ออกใบกำกับภาษี, คุมเงินสด, ทำภงด3และภงด53, คมุสมุดเช็ค, ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ,ตัดชำระหนี้, ทำแฟตเตอร์ริ่ง, เรียกStatement, บันทึกบัญชี, ทำตั๋ว DLC , ทำเงินเดือน, ตัดบิลเงินสด , ทำเช็คคืน, เช็คยอดเงินโอนจากธนาคาร, ออกใบเสร็จรับเงิน, ออกใบลดหนี้, ติดต่อธนาคาร, โอนเงินในระบบธนาคาร, ทำตั๋ว P/N, ออกใบหัก ณ.ที่จ่าย เก็บเอกสาร, ใช้โปรแกรมบัญชี MACC

เงินเดือน:

 

ตำแหน่ง:

เจ้าหน้าทีการเงิน

บริษัท:

ดีคอมพิวเตอร์

จาก:

กรกฏาคม 2016 ถึง สิงหาคม 2009

ที่อยู่:

50 ซ.งามดูพรี ถ.พระราม4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120

ลักษณะงานที่ทำ:

คุมเงินสดย่อย, ติดต่อธนาคาร, ติดตามหนี้,
จ่ายเช็ค, พิมพ์เช็คจ่าย, รับวางบิล, ออกใบกำกับภาษี, ทำเช็คเข้าบัญชี, บันทึกบัญชี, เรียกStatement, เช็คยอดเงินโอนจากธนาคาร, ออกใบเสร็จรับเงิน, โอนเงินในระบบธนาคาร , คุมสมุดเช็ค,ทำตั๋ว P/N , กระทบแบงค์, เก็บเอกสาร,ใช้โปรแกรม MY Account

เงินเดือน:

 

ตำแหน่ง:

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

บริษัท:

กาแลคซีกรุ๊ป

จาก:

สิงหาคม 2009 ถึง กรกฏาคม 2004

ที่อยู่:

149 พระราม3 แขวงบางโพพาง เขตช่องนนทรี กรุงเทพ 10120

ลักษณะงานที่ทำ:

ตรวจสอบภายในบริษัท, ตรวจสอบสต๊อกสินค้า
ตรวจสอบฝ่ายบัญชี, ตรวจสอบการเงิน, ทำ รายงาน
ใช้โปรแกรมWinSeepd

เงินเดือน:

 

การฝึกอบรม

หลักสูตร:

My accout

สถาบันอบรม:

บริษัทโปรซอฟ์

ระยะเวลา:

30 วัน

ความสามารถ

ความภาษา:

ภาษา

พูด

อ่าน

เขียน


ไทย

ดี

ดี

ดี


อังกฤษ

พอใช้

พอใช้

พอใช้


คอมพิวเตอร์:

Microsoft Office
Word , Excel

พิมพ์ดีด:

ไทย 40 คำ/นาที, อังกฤษ 40 คำ/นาที

ผลงาน และอื่นๆ:

ใบอนุญาติขับขี่:

 

พาหนะส่วนตัว: