ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ:

 

เพศ:

 

อายุ:

  ปี

วันเกิด:

 

น้ำหนัก:

  กก.

ส่วนสุง:

  ซม.

สัญชาติ:

 

ศาสนา:

 

สถานภาพ:

 

ที่อยู่:

 
 

โทรศัพท์:

 

อีเมล์:

 

Blog,Website:

งานที่สนใจ

ประเภทงาน:

โยธา/สถาปัตย์/ตกแต่งภายใน

ตำแหน่งงาน:

วิศวกรโยธา

เงินดือน:

 

สถานที่ทำงาน:

กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

จบการศึกษาแล้ว จาก

สถาบันการศึกษา:

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

ระดับการศึกษา:

ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา:

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต

ปีการศึกษาที่จบ:

2558

สาขาวิชา:

วิศวกรรมโยธา

เกรดเฉลี่ย:

 

สถาบันการศึกษา:

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

ระดับการศึกษา:

มัธยมศึกษาปลาย

วุฒิการศึกษา:

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ปีการศึกษาที่จบ:

2554

สาขาวิชา:

วิทยศาสตร์-คณิตศาตร์

เกรดเฉลี่ย:

 

ประสบการณ์

ประสบการณ์:

1 ปี

ตำแหน่ง:

ธุรการวิศวกรรม

บริษัท:

พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)

จาก:

มกราคม 2017 ถึง กุมภาพันธ์ 2018

ที่อยู่:

150 หมู่3 ป่าบง อำเภอ สารภี เชียงใหม่ 50140

ลักษณะงานที่ทำ:

จัดทำเอกสาร Payment, รายงาน progress ของงานก่อสร้าง, ค่า K, จดหมายบริษัท

เงินเดือน:

 

ตำแหน่ง:

วิศวกรโยธา

บริษัท:

ทวีพรรณ วู้ด เซอร์วิส จำกัด

จาก:

กรกฏาคม 2017 ถึง ธันวาคม 2017

ที่อยู่:

หมู่ที่ 2 ตำบล ดอนแก้ว อำเภอ แม่ริม เชียงใหม่ 50180

ลักษณะงานที่ทำ:

จัดซื้อวัสดุ, ควบคุมงานก่อสร้าง, เขียนแบบ

เงินเดือน:

 

การฝึกอบรม

ความสามารถ

ความภาษา:

ภาษา

พูด

อ่าน

เขียน


ไทย

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก


อังกฤษ

ดี

ดี

ดี


คอมพิวเตอร์:

ใช้โปรแกรม Microsoft word, Excel, Power point, AutoCAD, SketchUP ได้

พิมพ์ดีด:

ไทย - คำ/นาที, อังกฤษ - คำ/นาที

ผลงาน และอื่นๆ:

ใบอนุญาติขับขี่:

 

พาหนะส่วนตัว: