ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ:

 

เพศ:

 

อายุ:

  ปี

วันเกิด:

 

น้ำหนัก:

  กก.

ส่วนสุง:

  ซม.

สัญชาติ:

 

ศาสนา:

 

สถานภาพ:

 

ที่อยู่:

 
 

โทรศัพท์:

 

อีเมล์:

 

Blog,Website:

งานที่สนใจ

ประเภทงาน:

นำเข้า/ส่งออก/Shipping

ตำแหน่งงาน:

Oversea Procurement Officer,Secretary to MD,Oversea Procurement Officer

เงินดือน:

 

สถานที่ทำงาน:

กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

จบการศึกษาแล้ว จาก

สถาบันการศึกษา:

NIDA

ระดับการศึกษา:

ปริญญาโท

วุฒิการศึกษา:

MA

ปีการศึกษาที่จบ:

2009

สาขาวิชา:

ภาษาและการสื่อสาร

เกรดเฉลี่ย:

 

สถาบันการศึกษา:

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย(UTCC)

ระดับการศึกษา:

ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา:

-บริหารธุรกิจ

ปีการศึกษาที่จบ:

1999

สาขาวิชา:

การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

เกรดเฉลี่ย:

 

ประสบการณ์

ประสบการณ์:

12 ปี

ตำแหน่ง:

Senior Overseas Procurement section head

บริษัท:

เดลต้า เอลเม็ก จำกัด

จาก:

กันยายน 2006 ถึง ปัจจุบัน

ที่อยู่:

พัฒนาการ 53 สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ลักษณะงานที่ทำ:

เงินเดือน:

 

ตำแหน่ง:

เลขานุการผู้จัดการ

บริษัท:

Earth Tax and Law Office

จาก:

พฤศจิกายน 2002 ถึง ปัจจุบัน

ที่อยู่:

ลาดพร้าว ซอย1 จตุจักร กรุงเทพมหานคร

ลักษณะงานที่ทำ:

เงินเดือน:

 

ตำแหน่ง:

ประสานงานฝ่ายการตลาด

บริษัท:

RVL จำกัด

จาก:

ตุลาคม 2000 ถึง ปัจจุบัน

ที่อยู่:

สุขุมวิท 107 กรุงเทพมหานคร

ลักษณะงานที่ทำ:

เงินเดือน:

 

การฝึกอบรม

ความสามารถ

ความภาษา:

ภาษา

พูด

อ่าน

เขียน


อังกฤษ

ดี

ดี

ดี


คอมพิวเตอร์:

MS office และ Internet

พิมพ์ดีด:

ไทย 30 คำ/นาที, อังกฤษ 35 คำ/นาที

ผลงาน และอื่นๆ:

- เคยผ่านหลักสูตรการเป็นผู้นำ และเป็นประธานนักเรียนม.5 ของโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
-เคยผ่านการอบรมด้านImport-Export-Cargo-Shipping จากสถาบัน Inter Academy
- เคยเรียนภาษาอังกฤษ ระดับ 15( Regelar Course) ที่ AUA
- เคยเรียนภาษาอังกฤษ ที่ Wall street Institute
ใบอนุญาติขับขี่:

 

พาหนะส่วนตัว: