ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ:

 

เพศ:

 

อายุ:

  ปี

วันเกิด:

 

น้ำหนัก:

  กก.

ส่วนสุง:

  ซม.

สัญชาติ:

 

ศาสนา:

 

สถานภาพ:

 

ที่อยู่:

 
 

โทรศัพท์:

 

อีเมล์:

 

Blog,Website:

งานที่สนใจ

ประเภทงาน:

นำเข้า/ส่งออก/Shipping

ตำแหน่งงาน:

Overseas Procurement Assistant Manager,Secretary to MD,Import Assistant Manager

เงินดือน:

 

สถานที่ทำงาน:

กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

จบการศึกษาแล้ว จาก

สถาบันการศึกษา:

NIDA

ระดับการศึกษา:

ปริญญาโท

วุฒิการศึกษา:

MA

ปีการศึกษาที่จบ:

2010

สาขาวิชา:

ภาษาและการสื่อสาร

เกรดเฉลี่ย:

 

สถาบันการศึกษา:

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย(UTCC)

ระดับการศึกษา:

ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา:

-บริหารธุรกิจ

ปีการศึกษาที่จบ:

1999

สาขาวิชา:

การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

เกรดเฉลี่ย:

 

ประสบการณ์

ประสบการณ์:

18 ปี

ตำแหน่ง:

Senior Overseas Procurement Section head

บริษัท:

เดลต้า เอลเม็ก จำกัด

จาก:

กันยายน 2006 ถึง กรกฏาคม 2019

ที่อยู่:

พัฒนาการ 53 สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ลักษณะงานที่ทำ:

•Seeking new overseas vendors and domestic vendors and comparing prices
•Negotiating and coordinating with overseas vendors
•Negotiating and dealing Courier, Freight Forwarder (sea- air-truck) and shipping agent
•Handling Import-Export procedure and re-importation
•Checking and approving Purchasing Order and import duty
•Inspecting documents: invoice, AWB, Import Entry,L/C and inbound-outbound invoice etc.
•Controlling and monitoring Overseas Procurement, Import & Export and ISO9001:2015
•Responsible the company’s target: KPI, QP, cost down, risk management, internal audit
•Training QP and Incoterms to new officers and other department

เงินเดือน:

 

ตำแหน่ง:

เลขานุการผู้จัดการ

บริษัท:

Earth Tax and Law Office

จาก:

พฤศจิกายน 2002 ถึง สิงหาคม 2006

ที่อยู่:

ลาดพร้าว ซอย1 จตุจักร กรุงเทพมหานคร

ลักษณะงานที่ทำ:

•Preparing document, report and meeting and taking minutes of meeting
•Managing and maintaining filing system
•Arranging or organizing appointment schedule
•Dealing with client
•Assigned works: writing contract or letter, booking flight ticket, ordering flower and going outsides to meet client (sometimes) etc.

เงินเดือน:

 

ตำแหน่ง:

ประสานงานฝ่ายการตลาด

บริษัท:

RVL จำกัด

จาก:

ตุลาคม 2000 ถึง กันยายน 2002

ที่อยู่:

สุขุมวิท 107 กรุงเทพมหานคร

ลักษณะงานที่ทำ:

•Managing and maintaining filing system
•Contacting aboard for approval model via E-Mail
•Controlling production and planning the delivery time of the goods
•Coordinating between the related departmentin company and customer
•Solving problems when customer complained about the goods and service etc.

เงินเดือน:

 

การฝึกอบรม

หลักสูตร:

• ทำธุรกิจนำเข้าส่งออกอย่างไรให้อยู่รอดปลอดภัยจากภาษีศุลกากรและภาษีอากรประเด็นที่สรรพากรประเมิน

สถาบันอบรม:

-บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

ระยะเวลา:

1 วัน

หลักสูตร:

• กระบวนการนำเข้า-ส่งออก ภาษีศุลกากรและข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ

สถาบันอบรม:

บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:

ระยะเวลา:

2 วัน

หลักสูตร:

ISO9001:2008 Course

สถาบันอบรม:

Splendid Consultant

ระยะเวลา:

1 วัน

ความสามารถ

ความภาษา:

ภาษา

พูด

อ่าน

เขียน


อังกฤษ

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก


คอมพิวเตอร์:

MS offices และ Internet

พิมพ์ดีด:

ไทย 30 คำ/นาที, อังกฤษ 35 คำ/นาที

ผลงาน และอื่นๆ:

- เคยผ่านหลักสูตรการเป็นผู้นำ และเป็นประธานนักเรียนม.5 ของโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
-เคยผ่านการอบรมด้านImport-Export-Cargo-Shipping 122 ชั่วโมง จากสถาบัน Inter Academy
- เคยเรียนภาษาอังกฤษ ระดับ 15( Regelar Course) ที่ AUA
- เคยเรียนภาษาอังกฤษ ที่ Wall street Institute
ใบอนุญาติขับขี่:

 

พาหนะส่วนตัว: