ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ:

 

เพศ:

 

อายุ:

  ปี

วันเกิด:

 

น้ำหนัก:

  กก.

ส่วนสุง:

  ซม.

สัญชาติ:

 

ศาสนา:

 

สถานภาพ:

 

ที่อยู่:

 
 

โทรศัพท์:

 

อีเมล์:

 

Blog,Website:

งานที่สนใจ

ประเภทงาน:

บัญชี/การเงิน

ตำแหน่งงาน:

เจ้าหน้าที่บัญชี,พนักงานบัญชี

เงินดือน:

 

สถานที่ทำงาน:

กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

จบการศึกษาแล้ว จาก

สถาบันการศึกษา:

มหาวิทยาลัยสยาม

ระดับการศึกษา:

ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา:

บช.บ.

ปีการศึกษาที่จบ:

2551

สาขาวิชา:

การบัญชี

เกรดเฉลี่ย:

 

สถาบันการศึกษา:

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

ระดับการศึกษา:

ปวส.

วุฒิการศึกษา:

ปวส.

ปีการศึกษาที่จบ:

2548

สาขาวิชา:

การบัญชี

เกรดเฉลี่ย:

 

ประสบการณ์

ประสบการณ์:

10 ปี

ตำแหน่ง:

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท:

บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด

จาก:

มีนาคม 2015 ถึง มิถุนายน 2019

ที่อยู่:

เลขที่ 9/335-337 ม.7 ถ.วงแหวน แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

ลักษณะงานที่ทำ:

-ใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ERP MANGO
-ตรวจสอบเอกสารทำจ่าย และบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสำนักงาน และ โครงการ
-บันทึกบัญชีเคลียร์เงินสดย่อย
-บันทึกบัญชีเคลียร์เงินยืมทดรองจ่าย
-บันทึกบัญชีและออกหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ที่จ่าย
-ตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษีและบันทึกบัญชีภาษีซื้อ
-ร่วมตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำปี
-ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือน:

 

ตำแหน่ง:

พนักงานบัญชี

บริษัท:

บริษัท ไทยทราโฟ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

จาก:

มิถุนายน 2013 ถึง กุมภาพันธ์ 2015

ที่อยู่:

เลขที่ 115 อาคารปรีดาวิว ชั้น6 ซ.โชคชัยจงจำเริญ ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

ลักษณะงานที่ทำ:

-ใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Formula Super GL
-บันทึกค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสำนักงาน,โรงงาน
-บันทึกเงินสดย่อย
-ตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษี และบันทึกบัญชีภาษีซื้อ
-จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
-บันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี

เงินเดือน:

 

ตำแหน่ง:

พนักงานบัญชี

บริษัท:

บริษัท เมสโปร (1989) จำกัด (มหาชน)

จาก:

กันยายน 2008 ถึง พฤษภาคม 2013

ที่อยู่:

เลขที่ 3761/455-459 ตรอกนอกเขต ซ.อยู่ดี ถ.จันทน์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพ 10120

ลักษณะงานที่ทำ:

-ใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป CD Organizer
-ตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษีและบันทึกภาษีซื้อ
-จัดทำ ภพ.30 ยื่นแบบกรมสรรพากร
-ตรวจสอบความถูกต้องยอดคงเหลือในสินค้าคงเหลือประจำเดือน
-จัดทำรายงานStock สินค้าคงเหลือต่างๆๆ
-บันทึกบัญชีในโปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี
-รับวางบิล จ่ายเช็ค

เงินเดือน:

 

การฝึกอบรม

หลักสูตร:

65 ประเด็นสำคัญ รายได้ ค่าใช้จ่าย แนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

สถาบันอบรม:

บจก.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ

ระยะเวลา:

1 วัน

หลักสูตร:

วางแผนรายจ่ายต้องห้าม ให้สรรพากรยอมรับ

สถาบันอบรม:

บจก.เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์

ระยะเวลา:

1 วัน

หลักสูตร:

65 ประเด็นสำคัญ รายได้ ค่าใช้จ่าย แนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

สถาบันอบรม:

บจก.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ

ระยะเวลา:

1 วัน

ความสามารถ

ความภาษา:

ภาษา

พูด

อ่าน

เขียน


ไทย

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก


อังกฤษ

พอใช้

พอใช้

พอใช้


คอมพิวเตอร์:

Internet, Word, Excell

พิมพ์ดีด:

ไทย - คำ/นาที, อังกฤษ - คำ/นาที

ผลงาน และอื่นๆ:

-ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้ เช่น ERPMango,Pojjaman,Formula,CD Organizer
-ใช้เครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี
-มีความรู้ ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญเรื่องใบกำกับภาษีเป็นอย่างดี
-มีความขยัน มีความละเอียดรอบคอบ มีความอดทน มีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีความซื่อสัตย์ ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
** สามารถเริ่มงานได้ทันที **

ใบอนุญาติขับขี่:

 

พาหนะส่วนตัว: