ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ:

 

เพศ:

 

อายุ:

  ปี

วันเกิด:

 

น้ำหนัก:

  กก.

ส่วนสุง:

  ซม.

สัญชาติ:

 

ศาสนา:

 

สถานภาพ:

 

ที่อยู่:

 
 

โทรศัพท์:

 

อีเมล์:

 

Blog,Website:

งานที่สนใจ

ประเภทงาน:

ทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่งงาน:

ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์ //,หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ //,หัวหน้าฝ่ายบุคคลและธุรการ

เงินดือน:

 

สถานที่ทำงาน:

กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

จบการศึกษาแล้ว จาก

สถาบันการศึกษา:

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ระดับการศึกษา:

ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา:

ศศ.บ.

ปีการศึกษาที่จบ:

2540

สาขาวิชา:

การจัดการ เอกบริหารทรัพยากรมนุษย์

เกรดเฉลี่ย:

 

สถาบันการศึกษา:

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ระดับการศึกษา:

ปวส.

วุฒิการศึกษา:

อศ.บ.

ปีการศึกษาที่จบ:

2537

สาขาวิชา:

การจัดการทั่วไป

เกรดเฉลี่ย:

 

ประสบการณ์

ประสบการณ์:

2 ปี

ตำแหน่ง:

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย

บริษัท:

กราวน์ บิสซิเนส จำกด

จาก:

สิงหาคม 2019 ถึง มีนาคม 2022

ที่อยู่:

36/118 ถนนเลียบทางด่วนมอเตอร์เวย์ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

ลักษณะงานที่ทำ:

บริหารงานภายใต้นโยบายบริษัท
บริหารจัดการงาน HRM & HRD
บริหารจัดการงาน จัดซื้อ จัดจ้าง และธุรการ
ติดตามและแก้ไขระบบการติดตามหนี้ของลูกค้า

เงินเดือน:

 

ตำแหน่ง:

VP People

บริษัท:

Avenier Properties

จาก:

มีนาคม 2019 ถึง กรกฏาคม 2019

ที่อยู่:

สุขุมวิท39 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

ลักษณะงานที่ทำ:

ดูแลสัญญาจ้าง ,เงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการพนักงานต่างชาติ

เงินเดือน:

 

ตำแหน่ง:

HR Manager

บริษัท:

บมจ. กรุ๊ปลีส

จาก:

พฤศจิกายน 2015 ถึง ธันวาคม 2016

ที่อยู่:

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ลักษณะงานที่ทำ:

รับนโยบายจากทีมบริหารมาบริหารจัดการงาน
- ด้านสรรหาว่าจ้างทั้งหมด
- ฝึกอบรม พัฒนา และกิจกรรม
- บริหารจัดการสวัสดิการ
- ระเบียบข้อบังคับบริษัท การให้คุณให้โทษ
- อื่นๆ

เงินเดือน:

 

การฝึกอบรม

หลักสูตร:

จป.บริหาร , จป.หัวหน้างาน

สถาบันอบรม:

ปิ่นทอง

ระยะเวลา:

ครั้งละ 3 วัน

หลักสูตร:

ประกันสังคม, กฎหมายแรงงาน

สถาบันอบรม:

หน่วยงานราชการ

ระยะเวลา:

ครั้งละ 1 วัน

หลักสูตร:

เทคนิคความรู้อื่นในสาขาอาชีพ

สถาบันอบรม:

เอกชน, ราชการ หรือออนไลน์

ระยะเวลา:

ไม่แน่นอน วัน

ความสามารถ

ความภาษา:

ภาษา

พูด

อ่าน

เขียน


อังกฤษ

พอใช้

พอใช้

พอใช้


คอมพิวเตอร์:

Word, Excel,Powerpoint
Program ERP (Navision)
Payroll หรือโปรแกรมสำเร็จรูปทั่วไป

พิมพ์ดีด:

ไทย 70 คำ/นาที, อังกฤษ 40 คำ/นาที

ผลงาน และอื่นๆ:

ใบอนุญาติขับขี่:

 

พาหนะส่วนตัว: