ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ:

 

เพศ:

 

อายุ:

  ปี

วันเกิด:

 

น้ำหนัก:

  กก.

ส่วนสุง:

  ซม.

สัญชาติ:

 

ศาสนา:

 

สถานภาพ:

 

ที่อยู่:

 
 

โทรศัพท์:

 

อีเมล์:

 

Blog,Website:

งานที่สนใจ

การศึกษา

จบการศึกษาแล้ว จาก

สถาบันการศึกษา:

ราชภัฏสวนสุนันทา

ระดับการศึกษา:

ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา:

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปีการศึกษาที่จบ:

2545

สาขาวิชา:

สถาปัตยกรรมภายใน

เกรดเฉลี่ย:

 

สถาบันการศึกษา:

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนตรเหนือ

ระดับการศึกษา:

ปวส.

วุฒิการศึกษา:

ก่อสร้างและงานไม้

ปีการศึกษาที่จบ:

2537

สาขาวิชา:

เฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน

เกรดเฉลี่ย:

 

ประสบการณ์

ประสบการณ์:

20 ปี

ตำแหน่ง:

ผู้ควบคุมโครงการ

บริษัท:

นอกกรอบ จำกัด

จาก:

กุมภาพันธ์ 2018 ถึง ปัจจุบัน

ที่อยู่:

193 ถ.อมรเดช ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ลักษณะงานที่ทำ:

ประชุม-ติดต่อลูกค้า ประชุมทีมงานติดตามงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย

เงินเดือน:

 

ตำแหน่ง:

ผู้จัดการโครงการ

บริษัท:

ไร้ท์แมน จำกัด

จาก:

สิงหาคม 2010 ถึง มกราคม 2017

ที่อยู่:

118,120 ถ.สุขาภิบาล2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ10250

ลักษณะงานที่ทำ:

ประชุม-ติดต่อลูกค้า ประชุมทีมงานติดตามงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย

เงินเดือน:

 

การฝึกอบรม

ความสามารถ

ความภาษา:

ภาษา

พูด

อ่าน

เขียน


อังกฤษ

พอใช้

พอใช้

พอใช้


คอมพิวเตอร์:

โปรแกมMicrosoft office (Word ,Excel,Power Point

พิมพ์ดีด:

ไทย - คำ/นาที, อังกฤษ - คำ/นาที

ผลงาน และอื่นๆ:

งานก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอบจ.กระบี่จัดงานแถลงข่าวศิลปวัฒนธรรมกระบี่

ใบอนุญาติขับขี่:

 

พาหนะส่วนตัว: