ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ:

 

เพศ:

 

อายุ:

  ปี

วันเกิด:

 

น้ำหนัก:

  กก.

ส่วนสุง:

  ซม.

สัญชาติ:

 

ศาสนา:

 

สถานภาพ:

 

ที่อยู่:

 
 

โทรศัพท์:

 

อีเมล์:

 

Blog,Website:

งานที่สนใจ

ประเภทงาน:

บันเทิง/สื่อ/โฆษณา

ตำแหน่งงาน:

Secretary-marketing,Public relations,Coordinator

เงินดือน:

 

สถานที่ทำงาน:

กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

จบการศึกษาแล้ว จาก

สถาบันการศึกษา:

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

ระดับการศึกษา:

ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา:

ศศบ 4 ปี

ปีการศึกษาที่จบ:

2547

สาขาวิชา:

นิเทศศาสตร์

เกรดเฉลี่ย:

 

สถาบันการศึกษา:

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

ระดับการศึกษา:

มัธยมศึกษาต้นหรือต่ำกว่า

วุฒิการศึกษา:

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ปีการศึกษาที่จบ:

2544

สาขาวิชา:

วิทย์-คณิต

เกรดเฉลี่ย:

 

ประสบการณ์

ประสบการณ์:

13 ปี

ตำแหน่ง:

เลขานุการกรรมการผู้จัดการ

บริษัท:

ที ลีสซิ่ง จำกัด

จาก:

มีนาคม 2014 ถึง ตุลาคม 2020

ที่อยู่:

อาคาร paradise place เลขที่ 3B01 ชั้น 3 59/5 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250

ลักษณะงานที่ทำ:

ดูเเลตารางนัดหมายของกรรมการผู้จัดการ
แยกแฟ้มเอกสาร ตรวจเอกสารเสนอเซ็นต์ และเอกสารส่งคืนแต่ละแผนก
ประสานงานกับหน่วยงานภายในเเละภายนอกบริษัท
กำหนดการประชุมเเต่ละเดือนของบริษัท
จัดการประชุม และบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท
ดูแลเรื่องการเบิกจ่ายของกรรมการผู้จัดการ
ทำข้อมูลสรุปรายเดือนสำหรับประชุม
เตรียมข้อมูลสไลด์สำหรับการประชุม
ตั้งเปิก-ปิดเงิน สำหรับค่าใช้จ่ายอาหารการประชุม
ประสานงานกับสมาคมธุรกิจจักรยานยนต์เช่าซื้อในการจัดการประชุม
ดูเรื่องการต่ออายุ Single License ให้กรรมการ
ดูเรื่องตั๋วเครื่องบิน การเดินทาง ให้กรรมการ
ทำเอกสารบันทึก ออก pr ใบสั่งซื้อต่างๆ
จัดทำสำเนาเอกสารสำหรับลงนามสัญญาต่างๆ
ต้องรับแขกที่เข้ามาติดต่อกรรมการเงินเดือน:

 

ตำแหน่ง:

ธุรการอาวุโส สังกัดสำนักเลขานุการ

บริษัท:

อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

จาก:

เมษายน 2012 ถึง ตุลาคม 2013

ที่อยู่:

184 อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ถ.รัชดา แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.10310

ลักษณะงานที่ทำ:

ทำรายงานการประชุม
ช่วยงานเลขานุการประธานกรรมการบริษัท
ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัท
จัดประชุมและทำรายงานการประชุม วปอ.48 และ นมธ.1
อัพเดทไวท์ประจำเดือน
ดูแลสิทธิ์ประโยชน์บัตรเครดิตให้ประธาน
จัดเรียงเอกสาร แยกเอกสารเข้าแฟ้ม
ดูเเลเอกสารเสนอเซ็นต์

เงินเดือน:

 

ตำแหน่ง:

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

บริษัท:

บริษัท เอ็มบีเค จำกัด(มหาชน)

จาก:

มกราคม 2008 ถึง กุมภาพันธ์ 2011

ที่อยู่:

444 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.

ลักษณะงานที่ทำ:

ให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆทั้งภายในและภายนอกศูนย์การค้าแก่ลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในบริษัทและหน่วยงานภายนอก รับโทรศัพท์และต้อนรับอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่เข้ามาติดต่อกับบริษัท ประกาศข่าวสารต่างๆภายในศูนย์ เปิดสปอร์ตโฆษณาต่างๆภายในศูนย์ จัดจำหน่ายบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศและบัตรสมาชิกของ MBK ทำรายงานการประชุมของแผนก สรุปรายงานประจำวัน ทำรายงานการแก้ไขปัญหาระหว่างลูกค้าและร้านค้า ทำรายงานการรับทรัพย์สินการแจ้งทรัพย์สินสูญหาย

เงินเดือน:

 

การฝึกอบรม

หลักสูตร:

ประชาสัมพันธ์และงานธุรการ

สถาบันอบรม:

บริษัท ท่าอากาศยานเชียงราย

ระยะเวลา:

90 วัน

หลักสูตร:

อบรมการถ่ายรูปพื้นฐาน และ Olympus Flash

สถาบันอบรม:

Olympus

ระยะเวลา:

2 วัน

หลักสูตร:

Effective Presentation

สถาบันอบรม:

บิสสิเนส โซลูชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

ระยะเวลา:

1 วัน

ความสามารถ

ความภาษา:

ภาษา

พูด

อ่าน

เขียน


ไทย

ดี

ดี

ดี


อังกฤษ

พอใช้

พอใช้

พอใช้


คอมพิวเตอร์:

- Microsoft Word, Excel, Power point
Outlock
- Photo shop, lllustrator
-โปรแกรมสำเร็จรูป EasyFo,Kiosque,lotus Not,Info dest,AS400
- Internet

พิมพ์ดีด:

ไทย 30 คำ/นาที, อังกฤษ 30 คำ/นาที

ผลงาน และอื่นๆ:

- จัดทำหนังสือพิมพ์เขียนข่าวสั้นและบทความต่างๆ ถ่ายภาพประกอบข่าว
- เคยทำข่าวให้กับหนังสือพิมพ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
- เคยเป็นทีมงานจัดละครเวที งาน Event ต่างๆ
- เดินแบบสีผมโลเเลนด์
- สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงาน เครื่อง ถ่ายเอกสาร โทรสาร เครื่องรูดบัตร ได้
- จัดทำโปสเตอร์ ใบปลิว โปรชัวร์ ได้
- ได้รับเกียรติบัตรพนักงานดีเด่นจากโรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
- เป็น Admin เพจเสื้อผ้าออนไลน์
- ออกแบบโลโก้ และเสื้อผ้า
- ชื่นชอบการถ่ายภาพ

ใบอนุญาติขับขี่:

 

พาหนะส่วนตัว: