ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ:

 

เพศ:

 

อายุ:

  ปี

วันเกิด:

 

น้ำหนัก:

  กก.

ส่วนสุง:

  ซม.

สัญชาติ:

 

ศาสนา:

 

สถานภาพ:

 

ที่อยู่:

 
 

โทรศัพท์:

 

อีเมล์:

 

Blog,Website:

งานที่สนใจ

การศึกษา

จบการศึกษาแล้ว จาก

สถาบันการศึกษา:

泰国格乐大学

ระดับการศึกษา:

ปริญญาโท

วุฒิการศึกษา:

硕士

ปีการศึกษาที่จบ:

2020

สาขาวิชา:

教育管理

เกรดเฉลี่ย:

 

ประสบการณ์

ประสบการณ์:

1 ปี

ตำแหน่ง:

曼谷

บริษัท:

จาก:

มกราคม 2019 ถึง มกราคม 2020

ที่อยู่:

ลักษณะงานที่ทำ:

中文兼职老师和中文全职老师

เงินเดือน:

 

การฝึกอบรม

ความสามารถ