ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ:

 

เพศ:

 

อายุ:

  ปี

วันเกิด:

 

น้ำหนัก:

  กก.

ส่วนสุง:

  ซม.

สัญชาติ:

 

ศาสนา:

 

สถานภาพ:

 

ที่อยู่:

 
 

โทรศัพท์:

 

อีเมล์:

 

Blog,Website:

งานที่สนใจ

ประเภทงาน:

บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งงาน:

พนักงานประชาสัมพันธ์

เงินดือน:

 

สถานที่ทำงาน:

กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

จบการศึกษาแล้ว จาก

สถาบันการศึกษา:

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ระดับการศึกษา:

ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา:

ปริญญาตรี

ปีการศึกษาที่จบ:

2561

สาขาวิชา:

การประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด

เกรดเฉลี่ย:

 

สถาบันการศึกษา:

โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

ระดับการศึกษา:

มัธยมศึกษาปลาย

วุฒิการศึกษา:

ม.6

ปีการศึกษาที่จบ:

2557

สาขาวิชา:

วิทย์-คณิต

เกรดเฉลี่ย:

 

ประสบการณ์

การฝึกอบรม

ความสามารถ

ความภาษา:

ภาษา

พูด

อ่าน

เขียน


อังกฤษ

พอใช้

ดี

พอใช้


คอมพิวเตอร์:

microsoft word , Powerpoint,photoshop,illustrator,lightroom,final cut pro,photographer

พิมพ์ดีด:

ไทย - คำ/นาที, อังกฤษ - คำ/นาที

ผลงาน และอื่นๆ:

ใบอนุญาติขับขี่:

 

พาหนะส่วนตัว: