ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ:

 

เพศ:

 

อายุ:

  ปี

วันเกิด:

 

น้ำหนัก:

  กก.

ส่วนสุง:

  ซม.

สัญชาติ:

 

ศาสนา:

 

สถานภาพ:

 

ที่อยู่:

 
 

โทรศัพท์:

 

อีเมล์:

 

Blog,Website:

งานที่สนใจ

ประเภทงาน:

ช่าง/วิศวกร

ตำแหน่งงาน:

ที่ปรึกษาด้านงานบริการศูนย์บริการรถยนต์,ช่างซ่อมบำรุง,ช่างเทคนิค

เงินดือน:

 

สถานที่ทำงาน:

กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

จบการศึกษาแล้ว จาก

สถาบันการศึกษา:

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

ระดับการศึกษา:

ปวช.

วุฒิการศึกษา:

ปวช.

ปีการศึกษาที่จบ:

2554

สาขาวิชา:

ยานยนต์

เกรดเฉลี่ย:

 

ประสบการณ์

ประสบการณ์:

4 ปี

ตำแหน่ง:

ที่ปรึกษางานบริการ

บริษัท:

บริษัทโตโยต้าบัสส์ สาขาเพรชเกษม88

จาก:

มกราคม 2016 ถึง กันยายน 2016

ที่อยู่:

584 ถ.เพรชเกษม เเขวง.บางเเคเหนือ เขต.บางแค กรุงเทพฯ 10160

ลักษณะงานที่ทำ:

ตอนรับลูกค้า/เปิดเอกสารงานสั่งซ่อม/ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องยนต์/ส่งมอบรถลูกค้า

เงินเดือน:

 

ตำแหน่ง:

ที่ปรึกษางานบริการ

บริษัท:

บริษัทธนบุรีฮอนด้าคาร์

จาก:

พฤษภาคม 2015 ถึง ธันวาคม 2015

ที่อยู่:

42 หมู่ที่9 ถ.กาญจนาภิเษก แขวง.บางแค เขต.บางแค กรุงเทพฯ 10160

ลักษณะงานที่ทำ:

ตอนรับลูกค้า/เปิดเอกสารงานสั่งซ่อม/ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องยนต์/ส่งมอบรถลูกค้า

เงินเดือน:

 

ตำแหน่ง:

ที่ปรึกษางานบริการ

บริษัท:

บริษัทโตโยต้าธนบุรี สาขาท่าพระ

จาก:

มีนาคม 2013 ถึง สิงหาคม 2014

ที่อยู่:

313/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง.บุคคโล เขต.ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

ลักษณะงานที่ทำ:

ตอนรับลูกค้า/เปิดเอกสารงานสั่งซ่อม/ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องยนต์/ส่งมอบรถลูกค้า

เงินเดือน:

 

การฝึกอบรม

หลักสูตร:

IS2 การบริหารงานบริการระดับสูง

สถาบันอบรม:

ศูนย์ฝึกอบรมฮอนด้าบางชัน

ระยะเวลา:

4 วัน

หลักสูตร:

ที่ปรึกษางานบริการ

สถาบันอบรม:

ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

ระยะเวลา:

2 วัน

ความสามารถ

ความภาษา:

ภาษา

พูด

อ่าน

เขียน


คอมพิวเตอร์:

สามารถใช้โปรแกรมword/สามารถใช้โปรแกรมexcel

พิมพ์ดีด:

ไทย 44 คำ/นาที, อังกฤษ 26 คำ/นาที

ผลงาน และอื่นๆ:

ใบอนุญาติขับขี่:

 

พาหนะส่วนตัว: