ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ:

 

เพศ:

 

อายุ:

  ปี

วันเกิด:

 

น้ำหนัก:

  กก.

ส่วนสุง:

  ซม.

สัญชาติ:

 

ศาสนา:

 

สถานภาพ:

 

ที่อยู่:

 
 

โทรศัพท์:

 

อีเมล์:

 

Blog,Website:

งานที่สนใจ

ประเภทงาน:

ธุรการ/เลขานุการ

ตำแหน่งงาน:

ธุรการ,ฝ่ายบุคคล,Graphic Design

เงินดือน:

 

สถานที่ทำงาน:

กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

กำลังศึกษาอยู่ที่

สถาบันการศึกษา:

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรสช

ระดับการศึกษา:

มัธยมศึกษาต้นหรือต่ำกว่า

วุฒิการศึกษา:

ปริญญาตรี

ปีการศึกษาที่จบ:

สาขาวิชา:

วิทยาการเอกคอม

เกรดเฉลี่ย:

 

สถาบันการศึกษา:

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์

ระดับการศึกษา:

มัธยมศึกษาต้นหรือต่ำกว่า

วุฒิการศึกษา:

ม.6

ปีการศึกษาที่จบ:

สาขาวิชา:

วิทย์-คณิต

เกรดเฉลี่ย:

 

ประสบการณ์

ประสบการณ์:

12 ปี

ตำแหน่ง:

ฝ่ายบุคคล และฝ่ายจัดซื้อ

บริษัท:

บริษัท ไออีเอส อินเตอร์คอนเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด

จาก:

สิงหาคม 2004 ถึง ปัจจุบัน

ที่อยู่:

338/288-289 ซอยลาดพร้าว87 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเต้าคุณสิงห์ กรุงเทพฯ

ลักษณะงานที่ทำ:

ฝ่ายบุคคล
จัดหาบุคลากร สรุปการทำงาน ทำบัตรพนักงาน ประสานงานกรมแรงงาน ฯลฯ
ฝ่ายจัดซื้อ
หาสินค้า และโปรดักษ์ตามใบสั่งขาย ต่อรองสินค้า และเครดิต สมัครตัวแทนจำหน่าย สั่งซื้อสินค้าฯลฯ
ฝ่ายกราฟฟิก
ทำป้ายโฆษณา catalog โปรชัวร์ นามบัตร ไวนิล สิ่งตีพิมพ์ทุกชนิด ดูแลเว็บ
อื่นๆ
ดูแลรถยนต์(ประกัน ภาษี พรบ รวมถึงการซื้อขาย)
ดูแลของขวัญและประชาสัมพันธ์ ทำตามหัวหน้างาน

เงินเดือน:

 

การฝึกอบรม

ความสามารถ

ความภาษา:

ภาษา

พูด

อ่าน

เขียน


ไทย

ดี

ดี

ดี


อังกฤษ

พอใช้

พอใช้

พอใช้


คอมพิวเตอร์:

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Microsoft offic
Illustrator
Photoshop
Art Cut

พิมพ์ดีด:

ไทย - คำ/นาที, อังกฤษ - คำ/นาที

ผลงาน และอื่นๆ:

ใบอนุญาติขับขี่:

 

พาหนะส่วนตัว: