ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ:

 

เพศ:

 

อายุ:

  ปี

วันเกิด:

 

น้ำหนัก:

  กก.

ส่วนสุง:

  ซม.

สัญชาติ:

 

ศาสนา:

 

สถานภาพ:

 

ที่อยู่:

 
 

โทรศัพท์:

 

อีเมล์:

 

Blog,Website:

งานที่สนใจ

ประเภทงาน:

การตลาด

ตำแหน่งงาน:

Marketing officer,Event Marketing officer,call center

เงินดือน:

 

สถานที่ทำงาน:

ภูเก็ต

การศึกษา

จบการศึกษาแล้ว จาก

สถาบันการศึกษา:

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ระดับการศึกษา:

ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา:

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต

ปีการศึกษาที่จบ:

2561

สาขาวิชา:

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

เกรดเฉลี่ย:

 

สถาบันการศึกษา:

โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ระดับการศึกษา:

มัธยมศึกษาปลาย

วุฒิการศึกษา:

ปีการศึกษาที่จบ:

สาขาวิชา:

คณิต - อังกฤษ

เกรดเฉลี่ย:

 

ประสบการณ์

ประสบการณ์:

ไม่มี

ตำแหน่ง:

พนังงานเสิร์ฟ

บริษัท:

จาก:

พฤษภาคม 2019 ถึง สิงหาคม 2019

ที่อยู่:

ลักษณะงานที่ทำ:

บริการลูกค้า รับออเดอร์ เสิร์ฟอาหาร ดูแลร้าน

เงินเดือน:

 

การฝึกอบรม

หลักสูตร:

อบรมบุคลิกภาพ

สถาบันอบรม:

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ระยะเวลา:

1 วัน

หลักสูตร:

นักลงทุนรุ่นใหม่ ใจเกินร้อย

สถาบันอบรม:

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ระยะเวลา:

1 วัน

หลักสูตร:

อบรม spss

สถาบันอบรม:

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ระยะเวลา:

2 วัน

ความสามารถ

ความภาษา:

ภาษา

พูด

อ่าน

เขียน


ไทย

ดีมาก

ดีมาก

ดี


อังกฤษ

พอใช้

ดี

พอใช้


คอมพิวเตอร์:

Basic to program Microsoft office (word PowerPoint Excel)

พิมพ์ดีด:

ไทย 28 คำ/นาที, อังกฤษ 30 คำ/นาที

ผลงาน และอื่นๆ:

โปรเจคจบ ปี4 “ปัจจัยที่ส่งผลกระทบค่อระดับทักษะทางการเงินของชาวประมงพื้นบ้าน ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ใบอนุญาติขับขี่:

 

พาหนะส่วนตัว: