ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ:

 

เพศ:

 

อายุ:

  ปี

วันเกิด:

 

น้ำหนัก:

  กก.

ส่วนสุง:

  ซม.

สัญชาติ:

 

ศาสนา:

 

สถานภาพ:

 

ที่อยู่:

 
 

โทรศัพท์:

 

อีเมล์:

 

Blog,Website:

งานที่สนใจ

การศึกษา

จบการศึกษาแล้ว จาก

สถาบันการศึกษา:

วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

ระดับการศึกษา:

ปวส.

วุฒิการศึกษา:

ปวส

ปีการศึกษาที่จบ:

2557

สาขาวิชา:

การบัญชี

เกรดเฉลี่ย:

 

ประสบการณ์

ประสบการณ์:

ไม่มี

ตำแหน่ง:

เจ้าหน้าที่ธุรการ

บริษัท:

ทีวีแอล ออโต้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สาขาโพธิ์แก้ว)

จาก:

เมษายน 2014 ถึง เมษายน 2015

ที่อยู่:

111/159 หมู่6 ซอยโพธิ์แก้ว ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม 10240

ลักษณะงานที่ทำ:

ธุรการ เช็ครถ คีขอมูลลูกค้าจัดทำเอกสารการซ่อมรถให้ลูกค้าที่มาเคลมรถ จัดทำการประเมินการซ่อมรถ ดูแลรถที่รับ ตรวจสอบรถก่อนส่งคืนให้ลูกค้าค่ะ

เงินเดือน:

 

การฝึกอบรม

ความสามารถ