ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ:

 

เพศ:

 

อายุ:

  ปี

วันเกิด:

 

น้ำหนัก:

  กก.

ส่วนสุง:

  ซม.

สัญชาติ:

 

ศาสนา:

 

สถานภาพ:

 

ที่อยู่:

 
 

โทรศัพท์:

 

อีเมล์:

 

Blog,Website:

งานที่สนใจ

ประเภทงาน:

เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่

ตำแหน่งงาน:

Agriculture ,greenhouse ,consumer service

เงินดือน:

 

สถานที่ทำงาน:

กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

จบการศึกษาแล้ว จาก

สถาบันการศึกษา:

kasetsart

ระดับการศึกษา:

มัธยมศึกษาต้นหรือต่ำกว่า

วุฒิการศึกษา:

bachelor

ปีการศึกษาที่จบ:

สาขาวิชา:

Agriculture

เกรดเฉลี่ย:

 

สถาบันการศึกษา:

สตรีภูเก็ต

ระดับการศึกษา:

มัธยมศึกษาต้นหรือต่ำกว่า

วุฒิการศึกษา:

ม.6

ปีการศึกษาที่จบ:

สาขาวิชา:

วิทยาศาสตร์เกษตร

เกรดเฉลี่ย:

 

ประสบการณ์

การฝึกอบรม

หลักสูตร:

exchange-student

สถาบันอบรม:

tukuba Japan

ระยะเวลา:

120 วัน

ความสามารถ

ความภาษา:

ภาษา

พูด

อ่าน

เขียน


จีน

ดี

พอใช้

พอใช้


อังกฤษ

ดีมาก

ดี

ดี


คอมพิวเตอร์:

Microsoft
sket up
Solids
Autocad

พิมพ์ดีด:

ไทย - คำ/นาที, อังกฤษ - คำ/นาที

ผลงาน และอื่นๆ:

ใบอนุญาติขับขี่:

 

พาหนะส่วนตัว: