ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ:

 

เพศ:

 

อายุ:

  ปี

วันเกิด:

 

น้ำหนัก:

  กก.

ส่วนสุง:

  ซม.

สัญชาติ:

 

ศาสนา:

 

สถานภาพ:

 

ที่อยู่:

 
 

โทรศัพท์:

 

อีเมล์:

 

Blog,Website:

งานที่สนใจ

ประเภทงาน:

ธุรการ/เลขานุการ

ตำแหน่งงาน:

Administration Officer,ธุรการการบัญชี

เงินดือน:

 

สถานที่ทำงาน:

กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

จบการศึกษาแล้ว จาก

สถาบันการศึกษา:

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ระดับการศึกษา:

ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา:

ปริญญาตรี

ปีการศึกษาที่จบ:

2559

สาขาวิชา:

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เกรดเฉลี่ย:

 

สถาบันการศึกษา:

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน

ระดับการศึกษา:

ปวส.

วุฒิการศึกษา:

อนุปริญญา

ปีการศึกษาที่จบ:

2557

สาขาวิชา:

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เกรดเฉลี่ย:

 

ประสบการณ์

ประสบการณ์:

3 ปี

ตำแหน่ง:

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการค้าและการลงทุน

บริษัท:

Ausiris Co.,Ltd

จาก:

พฤศจิกายน 2017 ถึง เมษายน 2018

ที่อยู่:

ลักษณะงานที่ทำ:

* บันทึกข้อมูลลูกค้าลงในระบบ
* จัดทำแพคเกจเตรียมส่งสินค้า
* แจ้งข้อมูลการจัดส่งให้ลูกค้าทาง Line
* ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท
* ติดต่อประสานงานขายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
* ปฏิบัติงานธุรการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน:

 

ตำแหน่ง:

Administration Officer

บริษัท:

Direct Commerce Technology Co.,ltd

จาก:

มิถุนายน 2012 ถึง สิงหาคม 2015

ที่อยู่:

ลักษณะงานที่ทำ:

* ออกใบ Invoice และใบกำกับสินค้า ฯลฯ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express
* ดูรอบการวางบิล/เก็บเช็ค
* การจัดการข้อมูลและรวบรวมเอกสาร ส่ง Report ทุกเดือน
* ติดต่อประสานงานขายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
* ปฏิบัติงานธุรการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน:

 

การฝึกอบรม

ความสามารถ