ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ:

 

เพศ:

 

อายุ:

  ปี

วันเกิด:

 

น้ำหนัก:

  กก.

ส่วนสุง:

  ซม.

สัญชาติ:

 

ศาสนา:

 

สถานภาพ:

 

ที่อยู่:

 
 

โทรศัพท์:

 

อีเมล์:

 

Blog,Website:

งานที่สนใจ

ประเภทงาน:

ผู้บริหาร/ผู้จัดการ

ตำแหน่งงาน:

ฝ่ายอาคาร,ฝ่ายธุรการ,ฝ่ายประชาสัมพันธ์

เงินดือน:

 

สถานที่ทำงาน:

กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

จบการศึกษาแล้ว จาก

สถาบันการศึกษา:

ม.รามคำเเหง

ระดับการศึกษา:

ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา:

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ปีการศึกษาที่จบ:

2553

สาขาวิชา:

มนุษย์ศาสตร์

เกรดเฉลี่ย:

 

สถาบันการศึกษา:

รร.พระโขนงพิทยาลัย

ระดับการศึกษา:

มัธยมศึกษาปลาย

วุฒิการศึกษา:

ม.ปลาย

ปีการศึกษาที่จบ:

2547

สาขาวิชา:

ศิลป์ทั่วไป

เกรดเฉลี่ย:

 

ประสบการณ์

ประสบการณ์:

16 ปี

ตำแหน่ง:

เจ้าหน้าที่ธุรการและประชาสัมพันธ์

บริษัท:

Jones Lang Lasalle (Thailand) Ltd.

จาก:

กรกฏาคม 2008 ถึง ปัจจุบัน

ที่อยู่:

3199 อาคารมาลีนนท์ ถ.พระราม4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม 10110

ลักษณะงานที่ทำ:

1. รับจดหมาย เอกสาร และโทรศัพท์จากผู้ติดต่อภายนอกอาคาร
2. ขึ้นทะเบียนและจัดส่งเอสการและจดหมายให้กับผู้เช่าสำนักงานในอาคาร
3. ประชาสัมพันธ์และประสานงานระหว่างผู้ติดต่อภายนอกอาคารและผู้เช่าสำนักงาน
4. จัดทำสรุรายงานรายชื่อและการติดต่อระหว่างผู้ติดต่อจากภายนอกกับผู้เช่าสำนักงานประจำวัน และจัดทำสถิติรายวันและรายเดือนเสนอหัวหน้างาน
5. จัดทำรายงาน Emergency case รายงานหัวหน้างาน กรณีพบเหตุผิดปกติวิสัย
6. จัดทำตารางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในแผนกประจำเดือน
7. ประสานงานฝ่ายอาคาร ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ฝ่ายรักษาความสะอาด
8. เป็นเจ้าหน้าที่อาวุโส เพื่อสนับสนุนหน่วยงาที่ขาดเจ้าหน้าที่ หรือ หน่วยงานที่มีพนักงานใหม่ ภายในองค์กรที่ระบบงานยังไม่ลงตัว

เงินเดือน:

 

ตำแหน่ง:

พนักงานต้อนรับและประชาสัมพันธ์

บริษัท:

กุลฉัตร มาลีนนท์ ช่อง 3

จาก:

มิถุนายน 2005 ถึง เมษายน 2008

ที่อยู่:

3199 อาคารมาลีนนท์ ถ.พระราม4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม 10110

ลักษณะงานที่ทำ:

1. จัดเอกสารให้ผู้บริหารของบริษัทฯ
2. พิมพ์เอกสาร
3. ต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และรับโทรศัพท์

เงินเดือน:

 

ตำแหน่ง:

พนักงานคลังสินค้ายาและเวชภัณฑ์

บริษัท:

ดีส แฮล์ม (บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด)

จาก:

มกราคม 2004 ถึง พฤษภาคม 2005

ที่อยู่:

ซอยอุดมสุข 39 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม 10260

ลักษณะงานที่ทำ:

1. รับ-จ่ายยาและเวชภัณฑ์ ลงในระบบของคลังสินค้า
2. แยกประเภทยาและเวชภัณฑ์ตามระบบ Stock สินค้า

เงินเดือน:

 

การฝึกอบรม

หลักสูตร:

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

สถาบันอบรม:

Jones Lang Lasalle (Thailand) Ltd.

ระยะเวลา:

1 วัน

หลักสูตร:

ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

สถาบันอบรม:

Jones Lang Lasalle (Thailand) Ltd.

ระยะเวลา:

1 วัน

หลักสูตร:

ทีวี 360 องศา เที่ยวอย่างรู้ค่ากับ ททท อ.เชียงคาน จ.เลย

สถาบันอบรม:

ไทยทีวีสีช่อง 3 และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ระยะเวลา:

3 วัน

ความสามารถ

ความภาษา:

ภาษา

พูด

อ่าน

เขียน


ไทย

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก


อังกฤษ

พอใช้

พอใช้

พอใช้


คอมพิวเตอร์:

- การใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Word, Excel ในการจัดทำเอกสารและรายงาน
- การใช้งาน Application ต่างๆ ในมือถือในการติดต่อ สื่อสาร และติดตามข่าวสาร

พิมพ์ดีด:

ไทย 50 คำ/นาที, อังกฤษ 30 คำ/นาที

ผลงาน และอื่นๆ:

เป็น Staff ร่วมจัดกิจกรรมและงาน Event เปิดตัวสินค้า นิทรรศการ และงาแสดงต่างๆ

ใบอนุญาติขับขี่:

 

พาหนะส่วนตัว: