ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ:

 

เพศ:

 

อายุ:

  ปี

วันเกิด:

 

น้ำหนัก:

  กก.

ส่วนสุง:

  ซม.

สัญชาติ:

 

ศาสนา:

 

สถานภาพ:

 

ที่อยู่:

 
 

โทรศัพท์:

 

อีเมล์:

 

Blog,Website:

งานที่สนใจ

ประเภทงาน:

ธุรการ/เลขานุการ

ตำแหน่งงาน:

ธุรการ,ประชาสัมพันธ์,บริการลูกค้า

เงินดือน:

 

สถานที่ทำงาน:

กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

จบการศึกษาแล้ว จาก

สถาบันการศึกษา:

ม.รามคำเเหง

ระดับการศึกษา:

ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา:

ปริญญาตรี

ปีการศึกษาที่จบ:

2553

สาขาวิชา:

มนุษย์ศาสตร์

เกรดเฉลี่ย:

 

สถาบันการศึกษา:

รร.พระโขนงพิทยาลัย

ระดับการศึกษา:

มัธยมศึกษาปลาย

วุฒิการศึกษา:

ม.ปลาย

ปีการศึกษาที่จบ:

สาขาวิชา:

ศิลป์ทั่วไป

เกรดเฉลี่ย:

 

ประสบการณ์

ประสบการณ์:

6 ปี

ตำแหน่ง:

ประชาสัมพันธ์ callcenter ธุรการ

บริษัท:

บ.jone lane lassale

จาก:

กรกฏาคม 2009 ถึง ปัจจุบัน

ที่อยู่:

3199 อาคารมาลีนนท์ พระราม4 คลองเตย กทม 10110

ลักษณะงานที่ทำ:

ประชาสัมพันธ์ภายในตึก ทำเอกสารให้นาย รับสายลูกค้าที่จะมาเช้าพื้นที่
ไม่ต้องการงานประเภทประกัน

เงินเดือน:

 

ตำแหน่ง:

ประฃาสัมพันธ์ callcenter บริการ

บริษัท:

บ.มาลีนนท์

จาก:

พฤษภาคม 2007 ถึง มิถุนายน 2009

ที่อยู่:

3199 อาคารมาลีนนท์ พระราม4 คลองเตย กทม 10110

ลักษณะงานที่ทำ:

ประชาสัมพันธ์ภายในตึก ทำเอกสารให้นาย รับสายลูกค้าที่จะมาเช้าพื้นที่

เงินเดือน:

 

การฝึกอบรม

ความสามารถ

ความภาษา:

ภาษา

พูด

อ่าน

เขียน


ไทย

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก


อังกฤษ

พอใช้

พอใช้

พอใช้


คอมพิวเตอร์:

พิมพ์ดีด:

ไทย 50 คำ/นาที, อังกฤษ 30 คำ/นาที

ผลงาน และอื่นๆ:

ใบอนุญาติขับขี่:

 

พาหนะส่วนตัว: