ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ:

 

เพศ:

 

อายุ:

  ปี

วันเกิด:

 

น้ำหนัก:

  กก.

ส่วนสุง:

  ซม.

สัญชาติ:

 

ศาสนา:

 

สถานภาพ:

 

ที่อยู่:

 
 

โทรศัพท์:

 

อีเมล์:

 

Blog,Website:

งานที่สนใจ

ประเภทงาน:

ส่งเอกสาร/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ

ตำแหน่งงาน:

พนักงานขับรถผู้บริหาร

เงินดือน:

 

สถานที่ทำงาน:

กระบี่

การศึกษา

จบการศึกษาแล้ว จาก

สถาบันการศึกษา:

โรงเรียนศรีสงครามวิทยา

ระดับการศึกษา:

มัธยมศึกษาปลาย

วุฒิการศึกษา:

ม.6

ปีการศึกษาที่จบ:

2532

สาขาวิชา:

วิทย์-คณิต

เกรดเฉลี่ย:

 

สถาบันการศึกษา:

โรงเรียนศรีสงครามวิทยา

ระดับการศึกษา:

มัธยมศึกษาปลาย

วุฒิการศึกษา:

ม.6

ปีการศึกษาที่จบ:

2532

สาขาวิชา:

วิทย์-คณิต

เกรดเฉลี่ย:

 

ประสบการณ์

ประสบการณ์:

5 ปี

ตำแหน่ง:

พนักงานขับรถ

บริษัท:

แมสริช จำกัด

จาก:

กุมภาพันธ์ 2014 ถึง ปัจจุบัน

ที่อยู่:

83/141 ม.6 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

ลักษณะงานที่ทำ:

พนักงานขับรถ

เงินเดือน:

 

การฝึกอบรม

หลักสูตร:

อบรมใบขับขี่

สถาบันอบรม:

กรมขนส่งทางบก

ระยะเวลา:

2 วัน

ความสามารถ

ความภาษา:

ภาษา

พูด

อ่าน

เขียน


คอมพิวเตอร์:

พิมพ์ดีด:

ไทย - คำ/นาที, อังกฤษ - คำ/นาที

ผลงาน และอื่นๆ:

ขับรถขนส่ง

ใบอนุญาติขับขี่:

 

พาหนะส่วนตัว: