ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ:

 

เพศ:

 

อายุ:

  ปี

วันเกิด:

 

น้ำหนัก:

  กก.

ส่วนสุง:

  ซม.

สัญชาติ:

 

ศาสนา:

 

สถานภาพ:

 

ที่อยู่:

 
 

โทรศัพท์:

 

อีเมล์:

 

Blog,Website:

งานที่สนใจ

ประเภทงาน:

การตลาด

ตำแหน่งงาน:

Data Analyst,Maketing Analiyst

เงินดือน:

 

สถานที่ทำงาน:

กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

จบการศึกษาแล้ว จาก

สถาบันการศึกษา:

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระดับการศึกษา:

ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา:

วท.บ.

ปีการศึกษาที่จบ:

2559

สาขาวิชา:

สถิติ

เกรดเฉลี่ย:

 

สถาบันการศึกษา:

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ระดับการศึกษา:

มัธยมศึกษาปลาย

วุฒิการศึกษา:

มัธยมศึกษาปีที่6

ปีการศึกษาที่จบ:

2554

สาขาวิชา:

วิทย์-คณิต

เกรดเฉลี่ย:

 

ประสบการณ์

ประสบการณ์:

1 ปี

ตำแหน่ง:

DATA MAPPING ANALYST

บริษัท:

Agoda Services C ompany Limited

จาก:

ตุลาคม 2017 ถึง ปัจจุบัน

ที่อยู่:

999/9 อาคารดิออฟฟิศเซส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม 10330

ลักษณะงานที่ทำ:

1. การสร้างอัปเดตและดำเนินการ QA ในการทำแผนที่ข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่าถูกต้องภายในมาตรฐานนโยบายและหลักเกณฑ์ของบริษัท
2. ประสานงานกับทีมงานที่ทำสัญญาเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลทรัพย์สินที่ถูกต้องจะปรากฏบนเว็บไซต์บริษัท
3.ระบุปัญหาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการทำแผนที่
4.ติดต่อประสานงานกับฝ่ายไอทีและหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา
5.สรุปรายงานผลข้อมูลแผนที่
6.คีย์ข้อมูลลงระบบ

เงินเดือน:

 

ตำแหน่ง:

Quality Control (QC)

บริษัท:

THE BRS Company Limited

จาก:

กรกฏาคม 2018 ถึง กรกฏาคม 2018

ที่อยู่:

กรุงเทพมหานคร, ไทย

ลักษณะงานที่ทำ:

- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ตาม Logic การตรวจที่หัวหน้างานกำหนด
- ตรวจสอบเอกสารตัวเลขในส่วนของการใช้งานธนาคาร
- ตรวจสอบฟังคลิปเสียง สอดคล้องตรงกับข้อมูลการลงชุดแบบสอบถาม

เงินเดือน:

 

การฝึกอบรม

ความสามารถ

ความภาษา:

ภาษา

พูด

อ่าน

เขียน


ไทย

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก


อังกฤษ

พอใช้

พอใช้

พอใช้


คอมพิวเตอร์:

- SPSS STATISTICS
- STATISTICAL ANALYSIS
- MS OFFICE (WORD, POWER POINT,EXCEL)
- ADOBE: PHOTOSHOP
- PROFICIENT IN WINDOWS

พิมพ์ดีด:

ไทย - คำ/นาที, อังกฤษ - คำ/นาที

ผลงาน และอื่นๆ:

ใบอนุญาติขับขี่:

 

พาหนะส่วนตัว: