ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ:

 

เพศ:

 

อายุ:

  ปี

วันเกิด:

 

น้ำหนัก:

  กก.

ส่วนสุง:

  ซม.

สัญชาติ:

 

ศาสนา:

 

สถานภาพ:

 

ที่อยู่:

 
 

โทรศัพท์:

 

อีเมล์:

 

Blog,Website:

งานที่สนใจ

ประเภทงาน:

ทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่งงาน:

นักสังคมสงเคราะห์,เจ้าหน้าที่ห้องสมุด,เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

เงินดือน:

 

สถานที่ทำงาน:

กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

จบการศึกษาแล้ว จาก

สถาบันการศึกษา:

มหาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ระดับการศึกษา:

ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา:

ศิลปศาสตร์บันฑิต

ปีการศึกษาที่จบ:

2552

สาขาวิชา:

รัฐศาสตร์

เกรดเฉลี่ย:

 

สถาบันการศึกษา:

มัธยมวัดดุสิตาราม

ระดับการศึกษา:

มัธยมศึกษาปลาย

วุฒิการศึกษา:

มัธยมศึกษาตอบปลาย

ปีการศึกษาที่จบ:

2548

สาขาวิชา:

ศิลปภาษา

เกรดเฉลี่ย:

 

ประสบการณ์

ประสบการณ์:

3 ปี

ตำแหน่ง:

ฝ่ายขายการพาณิชย์

บริษัท:

บริษัทซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

จาก:

เมษายน 2016 ถึง ปัจจุบัน

ที่อยู่:

ถนน เจริญกรุง แขวง บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ลักษณะงานที่ทำ:

set boot จัดเรียงสินค้า ออกบิลซื้อสลิป สรุปยอดขาย เช็คสต็อค เก็บสินค้าคืนคลัง

เงินเดือน:

 

ตำแหน่ง:

เเคชเชียร์

บริษัท:

บริษัทเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จํากัด

จาก:

ธันวาคม 2015 ถึง ธันวาคม 2015

ที่อยู่:

1693 ถนน พหลโยธิน แขวง จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ลักษณะงานที่ทำ:

เบิกเงินทอน คิดเงิน รูดบัตร รับคูปองส่วนลด สรุปยอดขาย ส่งเงินให้บัญชี

เงินเดือน:

 

ตำแหน่ง:

พนักงานขาย

บริษัท:

บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

จาก:

เมษายน 2006 ถึง เมษายน 2006

ที่อยู่:

629/1 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

ลักษณะงานที่ทำ:

ขายสินค้ารองเท้า เสื้อผ้า เติมสินค้า ดูเเลความเรียบร้อยภายในพื้นที่รับผิดชอบ

เงินเดือน:

 

การฝึกอบรม

หลักสูตร:

ปริญญาตรี

สถาบันอบรม:

อำเภอบางกรวย

ระยะเวลา:

65 วัน

ความสามารถ

ความภาษา:

ภาษา

พูด

อ่าน

เขียน


ไทย

ดี

ดี

ดี


อังกฤษ

พอใช้

พอใช้

พอใช้


คอมพิวเตอร์:

word

พิมพ์ดีด:

ไทย 15 คำ/นาที, อังกฤษ 10 คำ/นาที

ผลงาน และอื่นๆ:

ใบอนุญาติขับขี่:

 

พาหนะส่วนตัว: