ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ:

 

เพศ:

 

อายุ:

  ปี

วันเกิด:

 

น้ำหนัก:

  กก.

ส่วนสุง:

  ซม.

สัญชาติ:

 

ศาสนา:

 

สถานภาพ:

 

ที่อยู่:

 
 

โทรศัพท์:

 

อีเมล์:

 

Blog,Website:

งานที่สนใจ

ประเภทงาน:

บัญชี/การเงิน

ตำแหน่งงาน:

Asst. Account Manager,Senior Accounting,A/P Accounting

เงินดือน:

 

สถานที่ทำงาน:

ชลบุรี

การศึกษา

จบการศึกษาแล้ว จาก

สถาบันการศึกษา:

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระดับการศึกษา:

ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา:

บัญชีบัณฑิต

ปีการศึกษาที่จบ:

2005

สาขาวิชา:

การบัญชี

เกรดเฉลี่ย:

 

สถาบันการศึกษา:

โรงเรียนเมืองเชลียง

ระดับการศึกษา:

มัธยมศึกษาปลาย

วุฒิการศึกษา:

ม.6

ปีการศึกษาที่จบ:

2001

สาขาวิชา:

วิทย์-คณิต โครงสร้าง 3

เกรดเฉลี่ย:

 

ประสบการณ์

ประสบการณ์:

6 ปี

ตำแหน่ง:

ผู้ช่วยสมุห์บัญชี

บริษัท:

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานอุตสาหกรรมเลปโส้

จาก:

พฤษภาคม 2012 ถึง เมษายน 2013

ที่อยู่:

97 หมู่ 9 ถนนบางนา-ตราด ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180

ลักษณะงานที่ทำ:

A/P,A/R,G/L,Financial,Pnd.1,3,53,PP.30,ประกันสังคม,ปิดงบ

เงินเดือน:

 

ตำแหน่ง:

พนักงานบัญชีเจ้าหนี้

บริษัท:

ซิตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด

จาก:

สิงหาคม 2011 ถึง ตุลาคม 2011

ที่อยู่:

72/79 หมู่1 ซอย พระแม่มหาการุณย์ ถ.ติวานนท์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ลักษณะงานที่ทำ:

นับ Stock สาขา,ตั้งหนี้,คิดค่าเสื่อม,ดูเงินสดย่อยสาขา

เงินเดือน:

 

ตำแหน่ง:

พนักงานบัญชีเจ้าหนี้

บริษัท:

ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด

จาก:

พฤษภาคม 2011 ถึง กรกฏาคม 2011

ที่อยู่:

180/9 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330

ลักษณะงานที่ทำ:

ทำจ่ายเช็คเจ้าหนี้,ออก ใบหัก ณ ที่จ่าย,นำส่งภาษี ภงด.3,53,บันทึกบัญชี,ทำรายงานภาษีซื้อ,รับวางบิล

เงินเดือน:

 

การฝึกอบรม

หลักสูตร:

Complete Accounting Program(การปิดงบภาคปฎิบัติ)

สถาบันอบรม:

ซี เอส การบัญชี

ระยะเวลา:

4 วัน

หลักสูตร:

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีอากร

สถาบันอบรม:

รุ่งเรืองการบัญชี

ระยะเวลา:

1 วัน

หลักสูตร:

การตวจสอบและจัดทำกระดาษทำการ

สถาบันอบรม:

รุ่งเรืองการบัญชี

ระยะเวลา:

1 วัน

ความสามารถ

ความภาษา:

ภาษา

พูด

อ่าน

เขียน


อังกฤษ

พอใช้

ดี

ดี


คอมพิวเตอร์:

Ms Office Word,Exel,Powerpoint 2003,2007,Express(I+Ms Dos)

พิมพ์ดีด:

ไทย 25 คำ/นาที, อังกฤษ 25 คำ/นาที

ผลงาน และอื่นๆ:

-เรียนรู้งานได้เร็ว
-ใช้โปรแกรม Express ได้
-ปิดงบการเงินได้

ใบอนุญาติขับขี่:

 

พาหนะส่วนตัว: