ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ:

 

เพศ:

 

อายุ:

  ปี

วันเกิด:

 

น้ำหนัก:

  กก.

ส่วนสุง:

  ซม.

สัญชาติ:

 

ศาสนา:

 

สถานภาพ:

 

ที่อยู่:

 
 

โทรศัพท์:

 

อีเมล์:

 

Blog,Website:

งานที่สนใจ

ประเภทงาน:

ธุรการ/เลขานุการ

ตำแหน่งงาน:

ธุรการโรงเรียน,การเงิน-การธนาคาร,ผู้ช่วยครู

เงินดือน:

 

สถานที่ทำงาน:

กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

จบการศึกษาแล้ว จาก

สถาบันการศึกษา:

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ระดับการศึกษา:

ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา:

ปริญญาตรี

ปีการศึกษาที่จบ:

2555

สาขาวิชา:

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เกรดเฉลี่ย:

 

สถาบันการศึกษา:

โรงเรียนวิทยาการจัดการเพชรเกษม

ระดับการศึกษา:

ปวส.

วุฒิการศึกษา:

ปวส.

ปีการศึกษาที่จบ:

2553

สาขาวิชา:

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เกรดเฉลี่ย:

 

ประสบการณ์

ประสบการณ์:

5 ปี

ตำแหน่ง:

เจ้าหน้าที่ธุรการ-การเงิน

บริษัท:

โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย

จาก:

ธันวาคม 2013 ถึง มิถุนายน 2019

ที่อยู่:

5/9 ม.9 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ลักษณะงานที่ทำ:

รับเงิน/เขียนใบเสร็จรับเงิน/ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง/ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ

เงินเดือน:

 

การฝึกอบรม

ความสามารถ

ความภาษา:

ภาษา

พูด

อ่าน

เขียน


ไทย

ดี

ดี

ดี


อังกฤษ

พอใช้

พอใช้

พอใช้


คอมพิวเตอร์:

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

พิมพ์ดีด:

ไทย - คำ/นาที, อังกฤษ - คำ/นาที

ผลงาน และอื่นๆ:

ใบอนุญาติขับขี่:

 

พาหนะส่วนตัว: