ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ:

 

เพศ:

 

อายุ:

  ปี

วันเกิด:

 

น้ำหนัก:

  กก.

ส่วนสุง:

  ซม.

สัญชาติ:

 

ศาสนา:

 

สถานภาพ:

 

ที่อยู่:

 
 

โทรศัพท์:

 

อีเมล์:

 

Blog,Website:

งานที่สนใจ

ประเภทงาน:

ธนาคาร/ประกันภัย/หุ้น

ตำแหน่งงาน:

งานด้านพิจารณาแอนุมัติสินเชื่อ,admin,call center

เงินดือน:

 

สถานที่ทำงาน:

กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

จบการศึกษาแล้ว จาก

สถาบันการศึกษา:

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ระดับการศึกษา:

มัธยมศึกษาต้นหรือต่ำกว่า

วุฒิการศึกษา:

ศิลปศาสตร์บัณฑิต

ปีการศึกษาที่จบ:

2554

สาขาวิชา:

อังกฤษธุรกิจ

เกรดเฉลี่ย:

 

ประสบการณ์

ประสบการณ์:

6 ปี

ตำแหน่ง:

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (Phone Collector)

บริษัท:

บริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด

จาก:

เมษายน 2019 ถึง ปัจจุบัน

ที่อยู่:

1768 อาคารไทยซัมมิท ชั้น 6 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่. แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ลักษณะงานที่ทำ:

1. จัดเก็บยอดชำระตามมอบหมาย
2.ติดตามทวงถามยอดคเงชำระทางโทรศัพท์

เงินเดือน:

 

ตำแหน่ง:

outbound

บริษัท:

บริษัท จัดหางาน พีอาร์ทีอาร์ แอนด์ บิสซิเนส โปรเซส เอ๊าซอสซิ่ง จำกัด

จาก:

กรกฏาคม 2014 ถึง ปัจจุบัน

ที่อยู่:

ที่อยู่2034/83 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

ลักษณะงานที่ทำ:

- มีหน้าที่โทรศัพท์ออกหาลูกค้าของทางบริษัท เพื่อยืนยันทีอยู่และขอข้อมูลลูกค้่าเพื่อจัดส่งกรมธรรม์ให้ลูกค้าทางไปรษณีย์
- งานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ทางบริษัทมีรายชื่อลูกค้าให้โทรออก

เงินเดือน:

 

ตำแหน่ง:

customer service

บริษัท:

บ.อยุธยาแคปปิตอลเซอร์วิสเซส จก.

จาก:

กรกฏาคม 2011 ถึง ปัจจุบัน

ที่อยู่:

87/1 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ออลซีซันเพลส ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330

ลักษณะงานที่ทำ:

รับสายลูกค้าซึ่งได้โทรมาสอบถามและปัญหาการใช้งานผลิตภัณฑ์และแจ้งข้อมูลลูกค้า ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากับลูกค้าได้

เงินเดือน:

 

การฝึกอบรม

ความสามารถ

ความภาษา:

ภาษา

พูด

อ่าน

เขียน


อังกฤษ

พอใช้

ดี

พอใช้


คอมพิวเตอร์:

word/excel

พิมพ์ดีด:

ไทย 30 คำ/นาที, อังกฤษ 30 คำ/นาที

ผลงาน และอื่นๆ:

ใบอนุญาติขับขี่:

 

พาหนะส่วนตัว: