ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ:

 

เพศ:

 

อายุ:

  ปี

วันเกิด:

 

น้ำหนัก:

  กก.

ส่วนสุง:

  ซม.

สัญชาติ:

 

ศาสนา:

 

สถานภาพ:

 

ที่อยู่:

 
 

โทรศัพท์:

 

อีเมล์:

 

Blog,Website:

งานที่สนใจ

ประเภทงาน:

อื่นๆ

ตำแหน่งงาน:

ช่างmoe,ช่างmoz2สี,ลูกผสม

เงินดือน:

 

สถานที่ทำงาน:

กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

จบการศึกษาแล้ว จาก

สถาบันการศึกษา:

ร.ร บ้านโพนบก

ระดับการศึกษา:

มัธยมศึกษาต้นหรือต่ำกว่า

วุฒิการศึกษา:

ปีการศึกษาที่จบ:

ป.6

สาขาวิชา:

เกรดเฉลี่ย:

 

ประสบการณ์

ประสบการณ์:

12 ปี

ตำแหน่ง:

ช่างพิมพ์

บริษัท:

ป๊อปเซ็ทจำกัด

จาก:

พฤศจิกายน 2009 ถึง ปัจจุบัน

ที่อยู่:

7-8 ซอยอมร

ลักษณะงานที่ทำ:

โรงพิมพ์

เงินเดือน:

 

การฝึกอบรม

ความสามารถ