ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ:

 

เพศ:

 

อายุ:

  ปี

วันเกิด:

 

น้ำหนัก:

  กก.

ส่วนสุง:

  ซม.

สัญชาติ:

 

ศาสนา:

 

สถานภาพ:

 

ที่อยู่:

 
 

โทรศัพท์:

 

อีเมล์:

 

Blog,Website:

งานที่สนใจ

ประเภทงาน:

ทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่งงาน:

Human Resources Officer, Import and Export Officer, Accounting Officer Administration or related field

เงินดือน:

 

สถานที่ทำงาน:

กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

จบการศึกษาแล้ว จาก

สถาบันการศึกษา:

SUKHOTHAI THAMMATHIRAT OPEN UNIVERSITY

ระดับการศึกษา:

ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา:

BACHELOR'S DEGREE OF B.B.A

ปีการศึกษาที่จบ:

2013

สาขาวิชา:

Marketing

เกรดเฉลี่ย:

 

สถาบันการศึกษา:

Khon Kaen Vocational collage

ระดับการศึกษา:

ปวส.

วุฒิการศึกษา:

VOC. DIP.

ปีการศึกษาที่จบ:

2000

สาขาวิชา:

Business Computer

เกรดเฉลี่ย:

 

ประสบการณ์

ประสบการณ์:

15 ปี

ตำแหน่ง:

Quality Control (QC)

บริษัท:

S&M CO., LTD.

จาก:

มกราคม 2016 ถึง ธันวาคม 2017

ที่อยู่:

60-6 Anjung-ri, Anjung-eup Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do South Korea

ลักษณะงานที่ทำ:

1. Install electronic circuits. It consists of various electronic devices such as IC, LED diodes, transistors, resistors, as well as jack heads. And a small chip terminal mounted on a PCB (Printed Circuit Board) by machinery.
2.Check the product according to the Test Plan without defects and meets with specifications

เงินเดือน:

 

ตำแหน่ง:

HR & Assistance Sales Manager

บริษัท:

THAI DAIICHI INTERTRADE CO., LTD

จาก:

เมษายน 2010 ถึง ธันวาคม 2015

ที่อยู่:

3 Moo 13 Bangna-Trad Rd., Km.6.5, Bangkeaw, Bangplee, Samutprakarn 10540

ลักษณะงานที่ทำ:

1. Support Sales Manager’s activities
2. Follow up Order and Forecast from customers
3. Analyze Stock and Product for selling
4. Support customer both locals and overseas and co-operate with factory for selling and deliver the
products to customers
5. Recording the order history and analyze the quantity for production planning
6. Take care and service customers, for example: provide products sample and tracing until the
sample is delivered to customer
7. Issue Quotation to send to customers and issue purchasing order to send to related department
8. Monitoring a shipment until it reach customers
9. Find the new popular products in Thailand and report to manager and Marketing team for their
development
10. Report sales monthly to Sales manager and Managing director
11. Request P/R from overseas to issue P/O, prepare import documents, prepare export document
for changing or fixing product to Original Country
12. Annual Manpower Plan
13. Preparation for employees contract documents and promotions documents.
14. Procedure in the document of Social security department for all employees
15. Issue personal tax receipt for employees, including 1, 3, 53, and 50 bilateral legal of the
company
16. Manage employees’ ID card, Uniforms & Safety Shoes and medical fee
17. Keep the database of employees and contract documents
18. Check and key Time attendance / OT, Monthly Report (Time attendance / OT /Payment)
19. Do the job requisition to post in sites (Internal/External)
20. Recruitment source such as head hunters, job website to identify candidate who match the
company requirement
21. Issue Invoice & Tax Invoice, Receipt to customers
22. Plan delivery date with suppliers and keep updating to customers
23. Control shipment in import to domestics and overseas
24. Control purchasing order with customers and estimate goods forecast.
25. Prepare document and apply Visa for manager
26. Prepare document for request work permit for Japanese manager
27. Contact and Coordinate with the Labor Department for the foreign worker (Lao)

เงินเดือน:

 

ตำแหน่ง:

HR & Admin Officer

บริษัท:

K.T. TAWAN Co., Ltd.

จาก:

มีนาคม 2018 ถึง มีนาคม 2018

ที่อยู่:

947 Thodsaphol Land 3, 19 Fl., Moo 12, Bangna-Trad Rd., Bangna, Bangna, Bangkok 10260

ลักษณะงานที่ทำ:

1. Issue Invoice & Tax Invoice, Receipt
2. Coordination between Sale & Purchasing
3. Customers’ cases, Record and filing documents, Purchasing and etc.
4. Procedure in the document of Social security department for all employees
5. Issue personal tax receipt for employees, including 1, 3, 53, and 50 bilateral legal of the company
6. Check and key Time attendance / OT /Payment / Payroll
7. Do the job requisition to post in sites (Internal/External)
8. Order product from overseas, prepare import documents, prepare export document for changing or
fixing product to Original Country
9. Prepare document and apply Visa for manager
10. Prepare document for request work permit for Japanese manager

เงินเดือน:

 

การฝึกอบรม

ความสามารถ

ความภาษา:

ภาษา

พูด

อ่าน

เขียน


Thai

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก


English

พอใช้

ดี

ดี


Korean

พอใช้

พอใช้

พอใช้


คอมพิวเตอร์:

All office machines and computer literacy (MS Office (Word, Excel, Outlook Express), Internet, LAN )

พิมพ์ดีด:

ไทย 40 คำ/นาที, อังกฤษ 45 คำ/นาที

ผลงาน และอื่นๆ:

ใบอนุญาติขับขี่:

 

พาหนะส่วนตัว: