ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ:

 

เพศ:

 

อายุ:

  ปี

วันเกิด:

 

น้ำหนัก:

  กก.

ส่วนสุง:

  ซม.

สัญชาติ:

 

ศาสนา:

 

สถานภาพ:

 

ที่อยู่:

 
 

โทรศัพท์:

 

อีเมล์:

 

Blog,Website:

งานที่สนใจ

ประเภทงาน:

ธนาคาร/ประกันภัย/หุ้น

ตำแหน่งงาน:

marketing,sales,finance

เงินดือน:

 

สถานที่ทำงาน:

กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

จบการศึกษาแล้ว จาก

สถาบันการศึกษา:

Utkal University Vani vihar

ระดับการศึกษา:

ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา:

LL.B

ปีการศึกษาที่จบ:

2018

สาขาวิชา:

LAW

เกรดเฉลี่ย:

 

สถาบันการศึกษา:

Ukal University Vani Vihar

ระดับการศึกษา:

ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา:

B.com

ปีการศึกษาที่จบ:

2012

สาขาวิชา:

Commerce

เกรดเฉลี่ย:

 

ประสบการณ์

ประสบการณ์:

4 ปี

ตำแหน่ง:

Marketing Manager

บริษัท:

Oritech System & Infrastructure pvt.ltd

จาก:

สิงหาคม 2018 ถึง ปัจจุบัน

ที่อยู่:

Flat No-204 Creative Enclave, Sastri Nagar, Bbsr, Odisa

ลักษณะงานที่ทำ:

 Responsible for handling all marketing executive in my Team.
 Daily visit to new customer and follow up for the closure.
 Maintaining all reports as per company requirement.
 Doing sales activities in different locations of the city, residential colony, society for lead generate.

เงินเดือน:

 

ตำแหน่ง:

Marketing Manager

บริษัท:

จาก:

กุมภาพันธ์ 2014 ถึง ปัจจุบัน

ที่อยู่:

ลักษณะงานที่ทำ:

เงินเดือน:

 

การฝึกอบรม

ความสามารถ