ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ:

 

เพศ:

 

อายุ:

  ปี

วันเกิด:

 

น้ำหนัก:

  กก.

ส่วนสุง:

  ซม.

สัญชาติ:

 

ศาสนา:

 

สถานภาพ:

 

ที่อยู่:

 
 

โทรศัพท์:

 

อีเมล์:

 

Blog,Website:

งานที่สนใจ

การศึกษา

จบการศึกษาแล้ว จาก

สถาบันการศึกษา:

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระดับการศึกษา:

ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา:

อุตสาหกรรมบัณฑิต

ปีการศึกษาที่จบ:

2552

สาขาวิชา:

เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

เกรดเฉลี่ย:

 

สถาบันการศึกษา:

ช่างกลนนทบุรี

ระดับการศึกษา:

ปวส.

วุฒิการศึกษา:

ปวส

ปีการศึกษาที่จบ:

สาขาวิชา:

เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

เกรดเฉลี่ย:

 

ประสบการณ์

ประสบการณ์:

6 ปี

ตำแหน่ง:

เจ้าหน้าที่เขียนแบบงานระบบ

บริษัท:

First Tecnology Co,Ltd

จาก:

พฤศจิกายน 2012 ถึง กรกฏาคม 2017

ที่อยู่:

ลักษณะงานที่ทำ:

เขียนแบบงานระบบประกอบอาคาร Lighting System,power system,sound,fire alarm และเก็บ As Built งานไฟฟ้าทั้งหมดของโครงการ

เงินเดือน:

 

ตำแหน่ง:

เจ้าหน้าที่เขียนแบบไฟฟ้า

บริษัท:

วีเนรมิตร จำกัด

จาก:

กรกฏาคม 2017 ถึง ปัจจุบัน

ที่อยู่:

ลักษณะงานที่ทำ:

จัดทำ shop drawing งานระบบไฟฟ้าทั้งหมดของโครงการ แบคอัพข้อมูล , จัดทำ As built ส่งมอบงาน

เงินเดือน:

 

การฝึกอบรม

ความสามารถ

ความภาษา:

ภาษา

พูด

อ่าน

เขียน


คอมพิวเตอร์:

microsofe office,Auto Cad

พิมพ์ดีด:

ไทย 40 คำ/นาที, อังกฤษ 40 คำ/นาที

ผลงาน และอื่นๆ:

ใบอนุญาติขับขี่:

 

พาหนะส่วนตัว: