ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ:

 

เพศ:

 

อายุ:

  ปี

วันเกิด:

 

น้ำหนัก:

  กก.

ส่วนสุง:

  ซม.

สัญชาติ:

 

ศาสนา:

 

สถานภาพ:

 

ที่อยู่:

 
 

โทรศัพท์:

 

อีเมล์:

 

Blog,Website:

งานที่สนใจ

ประเภทงาน:

ช่าง/วิศวกร

ตำแหน่งงาน:

ผจก.แผนกวิศวกรรม(อาคาร),ผู้ช่วยผจก.แผนกวิศวกรรม,วิศวกรอาคาร

เงินดือน:

 

สถานที่ทำงาน:

กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

จบการศึกษาแล้ว จาก

สถาบันการศึกษา:

ม.เกษมบัณฑิต

ระดับการศึกษา:

ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา:

อส.บ

ปีการศึกษาที่จบ:

2542

สาขาวิชา:

ไฟฟ้ากำลัง

เกรดเฉลี่ย:

 

สถาบันการศึกษา:

รร.เทคโนโลยีไทยสุริยะ นครสวรรค์

ระดับการศึกษา:

มัธยมศึกษาต้นหรือต่ำกว่า

วุฒิการศึกษา:

ป.ว.ส.

ปีการศึกษาที่จบ:

2536

สาขาวิชา:

ไฟฟ้ากำลัง

เกรดเฉลี่ย:

 

ประสบการณ์

ประสบการณ์:

20 ปี

ตำแหน่ง:

ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม ,ผู้ช่วยหัวหน้าวิศวกร(ส่วนกลาง)

บริษัท:

CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.

จาก:

มีนาคม 2013 ถึง ปัจจุบัน

ที่อยู่:

65 อาคาร 42 Tower,ชั้น 19 ถ.สุขุมวิท 42 ,พระโขนง เขต คลองเตย จ.กทม 10110

ลักษณะงานที่ทำ:

• ดูแลงานด้าน Operation & Maintenance & Repair ในระบบ Mechanical & Electrical
• จัดตารางการทำงาน/ควบคุมการปฎิบัติงานของช่างประจำอาคาร
• จัดทำ Schedule ควบคุมดูแลเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องกลต่างๆ
• จัดทำ Schedule แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันงานระบบต่างๆ
• ตั้ง Budget ประจำปี
• งาน Project ของอาคาร ได้แก่ เขียน TOR
• ติดต่อประสานงานกับลูกค้า(ผู้เช่า)และฝ่ายต่างๆทั้งภายนอกและภายใน
• จัดทำรายงานการใช้สาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา และสัญญาบริการต่างๆ
• ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน ได้แก่ จัดทำรายงานการจัดการพลังงานประจำปี
• ควบคุมการเบิกจ่ายอะไหล่ และการจัดซื้ออุปกรณ์
• ตรวจเช็ครายการเครื่องมือประจำเดือน
• ประสานงาน ควบคุม และตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา
• ตรวจสอบเอกสารงานระบบงานขออนุญาตตกแต่งห้องของลูกค้า (พื้นที่เช่า) สำหรับอาคารสำนักงาน และห้องลูกบ้าน สำหรับอาคารที่พักอาศัย เช่น คอนโดมิเนียม
• ประสานงานดูแลและตรวจสอบงานในส่วนงานผู้รับเหมาในการปรุงปรุงและตกแต่งพื้นที่ลูกค้า
• สนับสนุนข้อมูลด้านเทคนิคเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัย และงานระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• จัดทำแผนงานรับมอบ-ส่งมอบงานระบบ
• จัดทำเอกสาร แผนงาน ควบคุมดูแล สำหรับการ Start Up ไซค์งานใหม่ เป็นต้น

เงินเดือน:

 

ตำแหน่ง:

ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม

บริษัท:

CB Richard Ellis (Thailand) CO.,LTD

จาก:

เมษายน 2012 ถึง กุมภาพันธ์ 2013

ที่อยู่:

CRC Tower,All Seasons Place 87/2 ถ.วิทยุ ,ลุมพินี เขต ปทุมวัน จ.กทม 10330

ลักษณะงานที่ทำ:

• ดูแลงานด้าน Operation & Maintenance & Repair ในระบบ Mechanical & Electrical
• จัดตารางการทำงาน/ควบคุมการปฎิบัติงานของช่างประจำอาคาร
• จัดทำ Schedule ควบคุมดูแลเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องกลต่างๆ
• จัดทำ Schedule แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันงานระบบต่างๆ
• ตั้ง Budget ประจำปี
• งาน Project ของอาคาร ได้แก่ เขียน TOR
• ติดต่อประสานงานกับลูกค้า(ผู้เช่า)และฝ่ายต่างๆทั้งภายนอกและภายใน
• จัดทำรายงานการใช้สาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา และสัญญาบริการต่างๆ
• ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน ได้แก่ จัดทำรายงานการจัดการพลังงานประจำปี
• ควบคุมการเบิกจ่ายอะไหล่ และการจัดซื้ออุปกรณ์
• ตรวจเช็ครายการเครื่องมือประจำเดือน
• ประสานงาน ควบคุม และตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา
• ประสานงานดูแลและตรวจสอบงานในส่วนงานผู้รับเหมาในการปรุงปรุงและตกแต่งพื้นที่ลูกค้า เป็นต้น

เงินเดือน:

 

ตำแหน่ง:

ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม (M7)

บริษัท:

Big C Supercenter Public CO.,LTD

จาก:

มกราคม 2011 ถึง เมษายน 2012

ที่อยู่:

ลักษณะงานที่ทำ:

• ดูแลงานด้าน Operation & Maintenance ในระบบ Mechanical & Electrical
• ตั้ง Budget ประจำเดือน และประจำปี
• ประสานงาน ควบคุม และตรวจสอบการทำงานของ Subcontract
• ควบคุมดูแลแม่บ้าน ภายในห้าง

เงินเดือน:

 

การฝึกอบรม

หลักสูตร:

บุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

สถาบันอบรม:

บ.เนเชอรัสเอ็นเนอร์ยี เทค จ.

ระยะเวลา:

1 วัน

หลักสูตร:

• เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

สถาบันอบรม:

บ.ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จ.

ระยะเวลา:

1.5 วัน

หลักสูตร:

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) หรือ ผชอ. (ผชอ.3362)

สถาบันอบรม:

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ระยะเวลา:

5 วัน

ความสามารถ