ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ:

 

เพศ:

 

อายุ:

  ปี

วันเกิด:

 

น้ำหนัก:

  กก.

ส่วนสุง:

  ซม.

สัญชาติ:

 

ศาสนา:

 

สถานภาพ:

 

ที่อยู่:

 
 

โทรศัพท์:

 

อีเมล์:

 

Blog,Website:

งานที่สนใจ

ประเภทงาน:

จัดซื้อ/คลังสินค้า/Logistics

ตำแหน่งงาน:

Logistics Officer,เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

เงินดือน:

 

สถานที่ทำงาน:

กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

จบการศึกษาแล้ว จาก

สถาบันการศึกษา:

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ระดับการศึกษา:

ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา:

บริหารธุรกิจบัณฑิต

ปีการศึกษาที่จบ:

2561

สาขาวิชา:

การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน

เกรดเฉลี่ย:

 

สถาบันการศึกษา:

โรงเรียนแสงอรุณ

ระดับการศึกษา:

มัธยมศึกษาปลาย

วุฒิการศึกษา:

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ปีการศึกษาที่จบ:

2557

สาขาวิชา:

คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ

เกรดเฉลี่ย:

 

ประสบการณ์

ประสบการณ์:

ไม่มี

ตำแหน่ง:

ฝึกงาน

บริษัท:

Big C (อิสรภาพ)

จาก:

มิถุนายน 2017 ถึง กรกฏาคม 2017

ที่อยู่:

2 ถนน อิสรภาพ แขวง วัดกัลยาณ์ เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ลักษณะงานที่ทำ:

คลังสินค้า
-เช็คสต๊อคสินค้า
-รับสินค้าเข้า
-สแกนบาร์โค๊ด
-คีย์ข้อมูลลงระบบ

เงินเดือน:

 

การฝึกอบรม

ความสามารถ

ความภาษา:

ภาษา

พูด

อ่าน

เขียน


ไทย

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก


อังกฤษ

พอใช้

พอใช้

พอใช้


คอมพิวเตอร์:

Microsoft Word
Microsoft PowerPoint
Microsoft Excel

พิมพ์ดีด:

ไทย 50 คำ/นาที, อังกฤษ 40 คำ/นาที

ผลงาน และอื่นๆ:

ใบอนุญาติขับขี่:

 

พาหนะส่วนตัว: