ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ:

 

เพศ:

 

อายุ:

  ปี

วันเกิด:

 

น้ำหนัก:

  กก.

ส่วนสุง:

  ซม.

สัญชาติ:

 

ศาสนา:

 

สถานภาพ:

 

ที่อยู่:

 
 

โทรศัพท์:

 

อีเมล์:

 

Blog,Website:

งานที่สนใจ

การศึกษา

จบการศึกษาแล้ว จาก

สถาบันการศึกษา:

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ระดับการศึกษา:

ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา:

ปริญญาตรี

ปีการศึกษาที่จบ:

2561

สาขาวิชา:

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เกรดเฉลี่ย:

 

สถาบันการศึกษา:

วิมลพณิชการศรีย่าน

ระดับการศึกษา:

ปวช.

วุฒิการศึกษา:

ปวช.

ปีการศึกษาที่จบ:

สาขาวิชา:

การขาย

เกรดเฉลี่ย:

 

ประสบการณ์

ประสบการณ์:

3 ปี

ตำแหน่ง:

ครูพี่เลี้ยง

บริษัท:

โรงเรียนแม่พระประจักษ์

จาก:

พฤศจิกายน 2016 ถึง ปัจจุบัน

ที่อยู่:

ลักษณะงานที่ทำ:

ทำเอกสารช่วยคุณครู ดูแลเด็ก

เงินเดือน:

 

ตำแหน่ง:

ฝ่ายบุคคล

บริษัท:

โรงเรียนแสงทองโทรทัศน์

จาก:

กันยายน 2015 ถึง เมษายน 2016

ที่อยู่:

ลักษณะงานที่ทำ:

ทำเอสาร ทำเงินเดือน ส่งจดหมาย ทำสต็อกสินค้า

เงินเดือน:

 

ตำแหน่ง:

admin

บริษัท:

เวนเวชั่นแอดเวอร์ไทซิ่ง

จาก:

กุมภาพันธ์ 2012 ถึง กรกฏาคม 2016

ที่อยู่:

ลักษณะงานที่ทำ:

ทำเอกสาร สรุปยอดขาย รีคู้ดคนเข้าทำงาน ทำสต็อกสินค้า

เงินเดือน:

 

การฝึกอบรม

ความสามารถ

ความภาษา:

ภาษา

พูด

อ่าน

เขียน


อังกฤษ

พอใช้

พอใช้

พอใช้


คอมพิวเตอร์:

พิมพ์ดีด:

ไทย 22 คำ/นาที, อังกฤษ 20 คำ/นาที

ผลงาน และอื่นๆ:

ใบอนุญาติขับขี่:

 

พาหนะส่วนตัว: