ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ:

 

เพศ:

 

อายุ:

  ปี

วันเกิด:

 

น้ำหนัก:

  กก.

ส่วนสุง:

  ซม.

สัญชาติ:

 

ศาสนา:

 

สถานภาพ:

 

ที่อยู่:

 
 

โทรศัพท์:

 

อีเมล์:

 

Blog,Website:

งานที่สนใจ

ประเภทงาน:

ผู้บริหาร/ผู้จัดการ

ตำแหน่งงาน:

ผู้จัดการทั่วไป,ผู้จัดการฝ่ายขาย,ผู้จัดการบุคคล

เงินดือน:

 

สถานที่ทำงาน:

สมุทรปราการ

การศึกษา

จบการศึกษาแล้ว จาก

สถาบันการศึกษา:

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับการศึกษา:

มัธยมศึกษาต้นหรือต่ำกว่า

วุฒิการศึกษา:

วิทยาศาสตร์บัณฑิต

ปีการศึกษาที่จบ:

2541

สาขาวิชา:

วัสดุศาสตร์(โพลิเมอร์และสิ่งทอ)

เกรดเฉลี่ย:

 

ประสบการณ์

ประสบการณ์:

มากกว่า 20 ปี

ตำแหน่ง:

Senior customer service

บริษัท:

บริษัท เฟมีน่าเลซ อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด

จาก:

มีนาคม 1999 ถึง ปัจจุบัน

ที่อยู่:

60/31-2 หมู่19 ซฺ.นวนครซอย11 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ลักษณะงานที่ทำ:

1.ประสานงานระหว่างลูกค้า,เซลล์และโรงงานหลังจากได้รับออร์เดอร์จากลูกค้าเพื่อให้ผลิตสินค้าส่งให้ทันกำหนด
2.ตอบเมลล์ลูกค้าที่สอบถามรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
3.รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าเพื่องส่งต่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องแก้ไข
4.ทำรายงานตามได้รับมอบหมาย

เงินเดือน:

 

การฝึกอบรม

หลักสูตร:

Mini-MBA(e-learning)

สถาบันอบรม:

สถาบันพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร)

ระยะเวลา:

120 วัน

ความสามารถ

ความภาษา:

ภาษา

พูด

อ่าน

เขียน


อังกฤษ

พอใช้

ดี

ดี


คอมพิวเตอร์:

Ms.excel,word
Outlook
Lotus note
Google chrome

พิมพ์ดีด:

ไทย 25 คำ/นาที, อังกฤษ 25 คำ/นาที

ผลงาน และอื่นๆ:

ใบอนุญาติขับขี่:

 

พาหนะส่วนตัว: