ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ:

 

เพศ:

 

อายุ:

  ปี

วันเกิด:

 

น้ำหนัก:

  กก.

ส่วนสุง:

  ซม.

สัญชาติ:

 

ศาสนา:

 

สถานภาพ:

 

ที่อยู่:

 
 

โทรศัพท์:

 

อีเมล์:

 

Blog,Website:

งานที่สนใจ

ประเภทงาน:

ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน

ตำแหน่งงาน:

ProductionSuperviser

เงินดือน:

 

สถานที่ทำงาน:

ปราจีนบุรี

การศึกษา

จบการศึกษาแล้ว จาก

สถาบันการศึกษา:

ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ระดับการศึกษา:

ปริญญาโท

วุฒิการศึกษา:

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ปีการศึกษาที่จบ:

2560

สาขาวิชา:

การจัดการวิศวกรรม

เกรดเฉลี่ย:

 

สถาบันการศึกษา:

ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ระดับการศึกษา:

มัธยมศึกษาต้นหรือต่ำกว่า

วุฒิการศึกษา:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ปีการศึกษาที่จบ:

2554

สาขาวิชา:

วิสวกรรมเครื่องกล

เกรดเฉลี่ย:

 

ประสบการณ์

ประสบการณ์:

7 ปี

ตำแหน่ง:

Group Leader

บริษัท:

จาก:

ธันวาคม 2018 ถึง ปัจจุบัน

ที่อยู่:

ลักษณะงานที่ทำ:

เงินเดือน:

 

การฝึกอบรม

ความสามารถ

ความภาษา:

ภาษา

พูด

อ่าน

เขียน


ไทย

ดี

ดี

ดี


อังกฤษ

พอใช้

พอใช้

พอใช้


คอมพิวเตอร์:

Microsoft Woed ,Excel , Power point

Program. minitab

พิมพ์ดีด:

ไทย 35 คำ/นาที, อังกฤษ 30 คำ/นาที

ผลงาน และอื่นๆ:

งานวิจัย. ปรับปรุงกระบวนการปลูกขนกำมะหยี่ในบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยางขอบกระจกรถยนต์ด้วยหลักการ Six sigma

ใบอนุญาติขับขี่:

 

พาหนะส่วนตัว: