ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ:

 

เพศ:

 

อายุ:

  ปี

วันเกิด:

 

น้ำหนัก:

  กก.

ส่วนสุง:

  ซม.

สัญชาติ:

 

ศาสนา:

 

สถานภาพ:

 

ที่อยู่:

 
 

โทรศัพท์:

 

อีเมล์:

 

Blog,Website:

งานที่สนใจ

ประเภทงาน:

จัดซื้อ/คลังสินค้า/Logistics

ตำแหน่งงาน:

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ,เจ้าหน้าที่การเงิน,credit control

เงินดือน:

 

สถานที่ทำงาน:

กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

จบการศึกษาแล้ว จาก

สถาบันการศึกษา:

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ระดับการศึกษา:

ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา:

ปริญญาตรี

ปีการศึกษาที่จบ:

2553

สาขาวิชา:

คณะรัฐศาสตร์

เกรดเฉลี่ย:

 

สถาบันการศึกษา:

โรงเรียนนนทรีวิทยา

ระดับการศึกษา:

มัธยมศึกษาปลาย

วุฒิการศึกษา:

ม.ปลาย

ปีการศึกษาที่จบ:

สาขาวิชา:

ศิลป์คำนวณ

เกรดเฉลี่ย:

 

ประสบการณ์

ประสบการณ์:

7 ปี

ตำแหน่ง:

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บริษัท:

ซันกิ ควอลิตี้โปรดักส์

จาก:

พฤษภาคม 2017 ถึง ปัจจุบัน

ที่อยู่:

ถนนพระราม3 ซอยนนทรี14 แยก11 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.10120

ลักษณะงานที่ทำ:

จัดซื้อสิ้นค้าเหล็กรูปพรรณ วัสดุต่างที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง งานจ้าง ที่เกี่ยวกับงานผลิตของทางบริษัท ผสานงานกับทางฝ่ายผลิต เพื่อให้ได้ตรงตามงานผลิตของทางบริษัท

เงินเดือน:

 

ตำแหน่ง:

credit Control

บริษัท:

wine connection

จาก:

มิถุนายน 2011 ถึง กุมภาพันธ์ 2012

ที่อยู่:

สีลม

ลักษณะงานที่ทำ:

รับการสั่งซื้อเข้าสู่ระบบเซลล์ ทำการเปิดใบเสนอราคา
-เปิด Invoice เพื่อประสานงานทางเซลล์ เข้าทำการเรียกเก็บเป็น เครดิตหรือเงินสดจากทางบริษัทต่างๆ
-ทำการคอนโทรลระบบสต๊อกและเครดิตของลูกค้า
-ทำรายงานสรุปยอดการสั่งซื้อ ยอดจากการเก็บเงิน ทุกวัน

เงินเดือน:

 

ตำแหน่ง:

Admin / Center case out of warranty

บริษัท:

Acer computer

จาก:

พฤษภาคม 2011 ถึง ปัจจุบัน

ที่อยู่:

พระรามสาม

ลักษณะงานที่ทำ:

ดูแลเครื่องที่หมดการรับประกัน ในเรื่องของการเสนอราคาของอะไหล่ตัวเครื่อง การขายสิ้นค้ากับอะไหล่ตามที่ลูกค้าสั่งซื้อ พร้อมดูแลในเรื่องของระบบINVOICE ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

การดูแลในเรื่องของการรับประกันเครื่องที่เกิดจากอุบัติเหตุให้ได้รับทดแทนค่าสินไหม ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

เงินเดือน:

 

การฝึกอบรม

ความสามารถ

ความภาษา:

ภาษา

พูด

อ่าน

เขียน


English

พอใช้

พอใช้

พอใช้


คอมพิวเตอร์:

สามารถใช้
-Program Microsoft officeได้
-Program Calify
-Lotus Note

พิมพ์ดีด:

ไทย - คำ/นาที, อังกฤษ - คำ/นาที

ผลงาน และอื่นๆ:

ใบอนุญาติขับขี่:

 

พาหนะส่วนตัว: