ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ:

 

เพศ:

 

อายุ:

  ปี

วันเกิด:

 

น้ำหนัก:

  กก.

ส่วนสุง:

  ซม.

สัญชาติ:

 

ศาสนา:

 

สถานภาพ:

 

ที่อยู่:

 
 

โทรศัพท์:

 

อีเมล์:

 

Blog,Website:

งานที่สนใจ

ประเภทงาน:

การขาย

ตำแหน่งงาน:

Pc

เงินดือน:

 

สถานที่ทำงาน:

นครราชสีมา

การศึกษา

จบการศึกษาแล้ว จาก

สถาบันการศึกษา:

โรงเรีเมืองคง

ระดับการศึกษา:

มัธยมศึกษาปลาย

วุฒิการศึกษา:

ม.6

ปีการศึกษาที่จบ:

2558

สาขาวิชา:

วิทย์-คณิต

เกรดเฉลี่ย:

 

ประสบการณ์

ประสบการณ์:

2 ปี

ตำแหน่ง:

พนักงาน

บริษัท:

ห้างขายยาตราหมีบิน

จาก:

พฤษภาคม 2016 ถึง กันยายน 2018

ที่อยู่:

นครราชสีมา

ลักษณะงานที่ทำ:

ขายยาหน้าร้าน อาหารเสริม แคชเชียร์

เงินเดือน:

 

ตำแหน่ง:

พนักงาน

บริษัท:

สยามฟาร์มาซี

จาก:

กันยายน 2018 ถึง พฤษภาคม 2019

ที่อยู่:

ลักษณะงานที่ทำ:

ขายยาหน้าร้าน อาหารเสริม แคชเชียร์

เงินเดือน:

 

การฝึกอบรม

ความสามารถ

ความภาษา:

ภาษา

พูด

อ่าน

เขียน


ไทย

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก


อังกฤษ

พอใช้

พอใช้

พอใช้


คอมพิวเตอร์:

พิมพ์ดีด:

ไทย 15 คำ/นาที, อังกฤษ 15 คำ/นาที

ผลงาน และอื่นๆ:

ใบอนุญาติขับขี่:

 

พาหนะส่วนตัว: