ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ:

 

เพศ:

 

อายุ:

  ปี

วันเกิด:

 

น้ำหนัก:

  กก.

ส่วนสุง:

  ซม.

สัญชาติ:

 

ศาสนา:

 

สถานภาพ:

 

ที่อยู่:

 
 

โทรศัพท์:

 

อีเมล์:

 

Blog,Website:

งานที่สนใจ

ประเภทงาน:

บัญชี/การเงิน

ตำแหน่งงาน:

บัญชีลูกหนี้,ธุรการบัญชี/ประสานงานทั่วไป,ธุรการ

เงินดือน:

 

สถานที่ทำงาน:

กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

จบการศึกษาแล้ว จาก

สถาบันการศึกษา:

วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจ

ระดับการศึกษา:

ปวส.

วุฒิการศึกษา:

ปวส.

ปีการศึกษาที่จบ:

2560

สาขาวิชา:

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เกรดเฉลี่ย:

 

สถาบันการศึกษา:

วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

ระดับการศึกษา:

ปวช.

วุฒิการศึกษา:

ปวช.

ปีการศึกษาที่จบ:

2556

สาขาวิชา:

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เกรดเฉลี่ย:

 

ประสบการณ์

ประสบการณ์:

6 ปี

ตำแหน่ง:

บัญชีลูกหนี้/ธุรการ

บริษัท:

เกรท ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)จำกัด

จาก:

กันยายน 2018 ถึง ปัจจุบัน

ที่อยู่:

286/2 ถ.รามคำแหง2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม.10250

ลักษณะงานที่ทำ:

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ โปรแกรมบัญชี Express
1.มีประสบการณ์ทางด้านการติดตามทวงหนี้/ทำตารางชำระเงิน
2.วางบิลลูกค้าและรับเช็ค ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด สรุปยอดเทียบลูกหนี้
3.ตรวจสอบค่าคอมมิชชั่นของ Sale ทุกเดือนๆ
4.ทำใบตัดรับชำระหนี้
5.ทำใบลดหนี้ VAT , ตรวจภาษีซื้อ ภาษีขาย
6. ตรวจสอบยอดเงินและเอกสาร จากลูกหนี้
7.สรุปยอดลูกหนี้คงค้างประจำเดือน

บัญชีเจ้าหนี้โปรแกรมบัญชี Express
1.เปิด PO สั่งซื้อ
2.ทำใบจำคัญจ่าย
3.หนังสือหัก ณ ที่จ่านค่าบริการ
4.ทำเช็คจ่าย ซัพพลายเออร์
5.รวมรวมเอกกสารค่าใช้จ่าย ส่งสำนักงานบัญชี

เจ้าหนี้ สโตร์+ดูแลงานสินค้าด้านออนไลน์
- รับสินค้า-ตรวจสอบสินค้าทั้งจำนวนและสเปคให้ตรงตามใบสั่งซื้อ
- จัดสินค้าและควบคุมการเบิกจ่ายสินค้าให้ตรงตามใบเบิกต่างๆ
- Double check สินค้าที่ที่จัดเตรียมรอส่งลูกค้าอีกรอบ
- .เช็คและตรวจปล่อยสินค้าขึ้นรถเพื่อจัดส่งให้ลูกค้า
- แยก/จัดเก็บ/จัดระเบียบเอกสารเบิกต่างๆ/เอกสารซัพพลายเอร์และนำส่งแผนก /Account
- ดูแลความเรียบร้อยและรักษาความสะอาดของสโตร์ก่อนเลิกงานทุกวัน
- สรุปรายงานการขายที่ลูกค้าทำการโอนเงินมาให้ทางเพจส่งให้ทางผู้บังคับบัญชา

เจ้าหน้าที่สโตร์ ( งานก่อสร้าง )
- รับผิดชอบดูแล ตรวจสอบสภาพ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือก่อสร้างต่าง ๆ ที่มีการเบิกใช้งาน
- ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุตามการใช้งาน
- ดูแลและจัดการระบบภายในสโตร์เก็บวัสดุ ให้มีความเรียบร้อย
- ตรวจรับสินค้าหรือวัสดุจากคู่ค้า และจัดเก็บเข้าระบบ
- จัดการเรื่องการจัดเก็บเศษวัสดุที่เหลือใช้จากหน้างาน
- จัดทำรายงานประจำเดือนหรือปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานแอดมิน/บัญชี (งานออนไลน์)
- ดึกรีพอร์ต จากโปรแกรม app.xcommerce/นำมาปริ๊นลาเบลใน Flash Expess

เงินเดือน:

 

ตำแหน่ง:

ธุรการทัวไป/บัญชีลูกหนี้

บริษัท:

โกลบอล กราฟฟิค แมชชีนส์

จาก:

พฤษภาคม 2015 ถึง สิงหาคม 2018

ที่อยู่:

58 ซอย 48 แยก 20 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม.10250

ลักษณะงานที่ทำ:

เปิดบิลใบกำกับ(ส่งของ)
วางบิล-รับเช็ค
เขียนเปอินเข้าเช็ค
สรุปเช็ครับมาแต่ละวัน
สรุปเช็คในมือ (เช็ครับล่วงหน้า)
ตัดรับลูกหนี้
สรุปลูกหนี้คงค้า
โทรตามลูกหนี้ครบกำหนดชำระ เกินกำหนดชำระ
เปิด po สั่งของ
ทำใบเสนอราคาสินค้า อะไหล่

เงินเดือน:

 

การฝึกอบรม

ความสามารถ

ความภาษา:

ภาษา

พูด

อ่าน

เขียน


คอมพิวเตอร์:

ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
สามารถใช้โปรแกรมExpress ได้
ใช้โปรแกรม xcommerce

พิมพ์ดีด:

ไทย - คำ/นาที, อังกฤษ - คำ/นาที

ผลงาน และอื่นๆ:

ใบอนุญาติขับขี่:

 

พาหนะส่วนตัว: