ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ:

 

เพศ:

 

อายุ:

  ปี

วันเกิด:

 

น้ำหนัก:

  กก.

ส่วนสุง:

  ซม.

สัญชาติ:

 

ศาสนา:

 

สถานภาพ:

 

ที่อยู่:

 
 

โทรศัพท์:

 

อีเมล์:

 

Blog,Website:

งานที่สนใจ

ประเภทงาน:

ธุรการ/เลขานุการ

ตำแหน่งงาน:

ธุรการ,ประชาสัมภัณท์

เงินดือน:

 

สถานที่ทำงาน:

กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

จบการศึกษาแล้ว จาก

สถาบันการศึกษา:

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ระดับการศึกษา:

มัธยมศึกษาปลาย

วุฒิการศึกษา:

ม.6

ปีการศึกษาที่จบ:

2554

สาขาวิชา:

เกรดเฉลี่ย:

 

สถาบันการศึกษา:

รร.บ้านโนนเมือง

ระดับการศึกษา:

มัธยมศึกษาต้นหรือต่ำกว่า

วุฒิการศึกษา:

ม.3

ปีการศึกษาที่จบ:

2550

สาขาวิชา:

เกรดเฉลี่ย:

 

ประสบการณ์

ประสบการณ์:

2 ปี

ตำแหน่ง:

ธุรการ

บริษัท:

เอมเทรด

จาก:

กุมภาพันธ์ 2012 ถึง เมษายน 2010

ที่อยู่:

ลักษณะงานที่ทำ:

การส่งออกในและนอกประเทศ

เงินเดือน:

 

การฝึกอบรม

ความสามารถ

ความภาษา:

ภาษา

พูด

อ่าน

เขียน


ไทย

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก


คอมพิวเตอร์:

Word Photoscape Excel Powepoint Internet และอื่นๆ

พิมพ์ดีด:

ไทย 10 คำ/นาที, อังกฤษ 15 คำ/นาที

ผลงาน และอื่นๆ:

ใบอนุญาติขับขี่:

 

พาหนะส่วนตัว: