ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ:

 

เพศ:

 

อายุ:

  ปี

วันเกิด:

 

น้ำหนัก:

  กก.

ส่วนสุง:

  ซม.

สัญชาติ:

 

ศาสนา:

 

สถานภาพ:

 

ที่อยู่:

 
 

โทรศัพท์:

 

อีเมล์:

 

Blog,Website:

งานที่สนใจ

ประเภทงาน:

อาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก

ตำแหน่งงาน:

อาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก,ธุรการ,ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน

เงินดือน:

 

สถานที่ทำงาน:

กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

จบการศึกษาแล้ว จาก

สถาบันการศึกษา:

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ระดับการศึกษา:

ปวส.

วุฒิการศึกษา:

ปวส

ปีการศึกษาที่จบ:

23 มี.ค 25

สาขาวิชา:

อาหารและโภชนาการ

เกรดเฉลี่ย:

 

สถาบันการศึกษา:

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ระดับการศึกษา:

ปวช.

วุฒิการศึกษา:

ปวช

ปีการศึกษาที่จบ:

23 มี.ค 25

สาขาวิชา:

อาหารและโภชนาการ

เกรดเฉลี่ย:

 

ประสบการณ์

การฝึกอบรม

ความสามารถ