ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ:

 

เพศ:

 

อายุ:

  ปี

วันเกิด:

 

น้ำหนัก:

  กก.

ส่วนสุง:

  ซม.

สัญชาติ:

 

ศาสนา:

 

สถานภาพ:

 

ที่อยู่:

 
 

โทรศัพท์:

 

อีเมล์:

 

Blog,Website:

งานที่สนใจ

ประเภทงาน:

บัญชี/การเงิน

ตำแหน่งงาน:

Finance and Accounting Manager ,Assistant Finance and Accounting Manager

เงินดือน:

 

สถานที่ทำงาน:

กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

จบการศึกษาแล้ว จาก

สถาบันการศึกษา:

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

ระดับการศึกษา:

ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา:

ประกาศนียบัตรการบัญชี

ปีการศึกษาที่จบ:

2544

สาขาวิชา:

การบัญชี

เกรดเฉลี่ย:

 

สถาบันการศึกษา:

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

ระดับการศึกษา:

ปวส.

วุฒิการศึกษา:

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ปีการศึกษาที่จบ:

2542

สาขาวิชา:

การบัญชี

เกรดเฉลี่ย:

 

ประสบการณ์

ประสบการณ์:

1 ปี

ตำแหน่ง:

Senior Finance and Accounting Manager

บริษัท:

EIG Dermal Wellness (Thailand) Limited

จาก:

ตุลาคม 2019 ถึง กุมภาพันธ์ 2020

ที่อยู่:

48/28 ซอย รัชดาภิเษก 20 แขวง สามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : 02 276 3978

ลักษณะงานที่ทำ:

Finance & Accounting Task
• Manages the finance operations (AP, AR), financial accounting, treasury, tax and financial reporting activities while ensuring adherence to generally accepted accounting principles.
• Leads and reviews the month-end closing process to ensure that financial data is prepared in a timely manner as per group finance due dates and accurately.
• Leads and reviews monthly account reconciliations to ensure that any misstatements in the financial statements are identified and remediated, and items for reconciliation are identified and followed up in a timely manner.
• Ensures that proper internal controls are in place and financial accounting and reporting activities are in accordance with the company’s internal control manuals guidelines.
• Analyzes the organization's revenues, expenses, working capital, cash flow and other key financial indicators and provide advice to management on the potential current and future impact on the business.
• Consolidates annual budget and CAPEX. Performs budget utilization monitoring and provides variance reports to departments; highlights potential issues/risks for their action. Treasury Management
• Monitors the efficient utilization of cash and financial services in a manner consistent with the objectives of the Company.
• Supervises all aspects of cash flow. Forecasts cash requirements, recommends and executes financing decisions.


Tax Management
• Ensures that all tax return filings are completed accurately and in a timely manner in accordance with Thai tax laws. Take the lead in addressing potential inquiries.
• Manages the annual corporate income tax computation and e-filing (PND50), and half year corporate income tax (PND51).
• Manages and review VAT / WHT/PND54/PP36 filing.•

Stock/Inventory Management.

• Stock /inventory management for consignment at all shopping malls.
• Stock/inventory management for trade offline and online.
• Manage SAP B1 for any setting error by work closely with MIS team•

เงินเดือน:

 

ตำแหน่ง:

Finance and Accounting Manager

บริษัท:

BIOTRONIK (Thailand) Co., Ltd.

จาก:

กันยายน 2015 ถึง กันยายน 2019

ที่อยู่:

428 อาคารอารีย์ ฮิลส์ ชั้นที่ 17 ห้องเลขที่ 17/เอ ซอยพหลโยธิน 10 ถนนพหลโยธินเขตพญาไทสามเสนในกรุงเทพมหานคร

ลักษณะงานที่ทำ:

Accounts Payable
• To ensure all AP without PO and with PO get recorded on timely basis with
• 100% correctness of information
• To review local and oversea invoices and post to system
• To ensure WHT deduction recording correctly

Payments and Banking
• Prepare payment and upload to SCB online banking for bank transfer.
• Prepare WHT certificate to local & oversea vendors.
• Work closely with SCB banking for fixed payment error and oversea payment


Account Receivable
• Issue billing to customers
• Collection the due invoice and overdue invoice
• Process releasing the credit hold for the new order
• Set up credit control for all customer.

Inventory

• Review and control expired products by work closely with sales manager and BU manager
• Review and reconcile inventory movement
• Review and control minimum quantity for new purchase process from HQ
• Process purchase order from HQ
• Process goods received & goods return
• Process and confirm inventory transfer for consignment process
• Process stock count

Withholding Tax

VAT

Import duty

Import VAT


• Verify import duty and import VAT for customs clearance
• Prepare and do online filing for WHT report PND 3, PND 53, PND 54 and VAT PP.30 and PP 36Inter-company related
• To verify & ensure expenses belongs to Thailand
• 100% correctness of transaction posted in system
• Invoices are all to be recorded by within the month
• Doing cross re-charge of all expenses to inter –company within the month.
• To confirm inter-company balance by monthly

GL and Reconciliation
• Set up new reconciliation check list for Thailand
• Set up GL Reconciliation procedure & policy for Thailand
• To ensure all balance sheet reconciliation for Thailand are completed
• To complete payroll related accounts & AP related account reconciliation
• To ensure longer than 2 months overdue outstanding items for each single accounts get clear within a month.
• To recommend/escalate major issue with any item on accounts reconciliation
• To ensure 100% correctness of balance on each account on reconciliation match with TB in system


Month End Closing

And

Update local finance statement to corporate consolidate system (BCS)
• To ensure appropriated or missing AP related accrual are posted
• To ensure FX (AR & AP & Cash) for all Thailand entities get run with 100% correctness of the run & data posting.
• To ensure all prepaid expenses / Depreciation recorded correctly
• 100% Review of all expense accounts in system if they are correctly posted to cost center, cost element with correct text.
• Analysis the movement of BS and P&L before upload local finance statement to corporate consolidate systemPayroll & Expenses Reimbursement

• To verify and staff expense reimbursement for adding to payroll process.
• To prepare and ensure Social security fund documents are processed to payroll process
• To prepare and calculate e Provident for payroll process
• To prepare and compute quarterly commission for sales team for payroll process.
• To prepare and compute annual variable bonus to HR department approval for payroll process.Half Year and
Year End
• Calculate the PND 51 and process the submission on time and working with tax consultant EY
• Working with external Auditor and tax consultant EY
• Calculate the PND 50 and process the submission on time.
Budget Planning and Analysis variance


• Doing full set of Budget Planning every Octobers of the year
• Monthly analysis the variance between budget and actual.

Prepare sale analysis report

• Prepare monthly sale analysis report to BU manager / Country manager

• Prepare quarterly/annual sale analysis report to BU manager /Country manager

Additional projects:

• Set up provident funds for company
• Set up sales and services under Thailand branch
• Set up online banking for SCB bank
• Implement SAP, B1
• Set up online tax /VAT payment

เงินเดือน:

 

ตำแหน่ง:

Thailand Accountant

บริษัท:

National Instruments (Thailand) Co., Ltd.

จาก:

พฤษภาคม 2012 ถึง สิงหาคม 2015

ที่อยู่:

123 อาคารซันทาวเวอร์ ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ลักษณะงานที่ทำ:

Payment • Prepare manual payment by CHQ of HSBC and K bank including pass complete check to suppliers on time
• Prepare monthly payment via HSBC net
• Daily TT payment
• Monthly TT payment for inter company (Thailand)
• Send original Receipt/TAX invoice to Supplier and Copy for payment
Withholding Tax • For T/T and manual payment, check WHT amount and issue WHT certificate one by one payment correctly and on time.
• For monthly payment, check WHT amount and record WHT details to HSBC pay plus correctly and on time.
• Send all WHT certificate to supplier for Baht net
• And T/T payment on time.
• Reconciliation WHT report and GL on time
• Submit PND 3, 53 form to Revenue department every 7th month.
Reconciliation • Reconcile and adjust WHT report with GL correctly and on time
• Reconcile and adjust transaction K bank statement with GL correctly and on time.
• Reconcile and adjust transaction Citibank statement with GL correctly and on time.
Filling &
Housekeeping • Matching payment voucher with receipt and copy of tax invoice before filling on time included send document boxes to storage for good housekeeping
Intercompany Invoices • To verify & ensure expenses belongs to Thailand
• 100% correctness of transaction posted to MGP system.
• To ensure 100% correctness of cost center & cost element & vendor for expenses posted.
• Invoices are all to be recorded by half of day 1 every months
• Invoices are to be verified by Accounting Manager by 10th & President of each business by 15th of next months.
• Back up of all expenses are to be 100% correctly attached to invoices
Reconciliation • Set up new reconciliation check list for Thailand
• Set up GL Reconciliation procedure & policy for Thailand by
• To ensure all balance sheet reconciliation for Thailand are completed by 10th of every months
• To complete payroll related accounts & AP related account reconciliation & send to Accounting Manager to review by 7th of every month
• To ensure longer than 2 months overdue outstanding items for each single accounts get clear within a month.
• To recommend/escalate major issue with any item on accounts reconciliation to SFS Manager within 1 days.
• To ensure 100% correctness of balance on each account on reconciliation match with balance in MGP system.
Month End Tasks • To ensure appropriated or missing AP related accrual are posted to MGP system by day 1
• To ensure FX (AR & AP & Cash) for all Thailand entities get run on Day1 with 100% correctness of the run & data posting.
• To ensure all prepaid expenses get run & the posting of the run are 100% correct in MGP system.
• To ensure 100% correctness of data posted to system before closing month end.
• 100% Review of all expense accounts in system if they are correctly posted to cost center, cost element with correct text.
• To ensure AP Reconciliation is completed by Day 2.
Monthly Report • To ensure intercompany confirmation get sent to Singapore
• To ensure Hyperion get sent to Singapore
Accounts Payable - Task
• To ensure all AP without PO and with PO get recorded on timely basis with
• 100% correctness of information – See attached time table
• To review sundry invoices if invoices are raised & correctly posted to MGP system.
• To ensure stock issued are 100% correctly charged out BY 30th of every month.•
Payroll Reimbursement &
Expenses • To ensure payroll reimbursement are sent to Accounting Manager by 15th of every month
• To review all payroll reimbursement & 100% correctness of information are expected.
• To ensure Loan documents are process & ready by 20th for payment team.
• To ensure Social security fund documents are process & ready by 10th for payment team.
AR Task • Collection the due invoice and overdue invoice
• Process releasing the credit hold for the new order
• Doing the AR aging report at month end
Half Year • Calculate the PND 51 and process the submission on time
Year End • Working with E&Y
• Calculate the PND 50 and process the submission on time
Planning Budget for all department

• Doing every November of the year
Additional project:

• Set up provident funds for company, plan to go live 1st of Jan 2014
• Set up sales and services under Thailand branch
• Testing Oracle program

เงินเดือน:

 

การฝึกอบรม

หลักสูตร:

Accounting System Design & Internal Control

สถาบันอบรม:

DNSMT@C

ระยะเวลา:

3 วัน

ความสามารถ

ความภาษา:

ภาษา

พูด

อ่าน

เขียน


English

ดี

ดี

ดี


คอมพิวเตอร์:

SKILLS
• SAP- B1
• Use to use Accounting Program ( SAP)
• Use to use Oracle program.
• Microsoft Office: Ms Excel, Words , Power Point and Photoshop
• Ability to type both Thai and English at 45 wpm. And 45 wpm.
• E-Mail, Internet

พิมพ์ดีด:

ไทย 45 คำ/นาที, อังกฤษ 45 คำ/นาที

ผลงาน และอื่นๆ:

ใบอนุญาติขับขี่:

 

พาหนะส่วนตัว: