ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ:

 

เพศ:

 

อายุ:

  ปี

วันเกิด:

 

น้ำหนัก:

  กก.

ส่วนสุง:

  ซม.

สัญชาติ:

 

ศาสนา:

 

สถานภาพ:

 

ที่อยู่:

 
 

โทรศัพท์:

 

อีเมล์:

 

Blog,Website:

งานที่สนใจ

ประเภทงาน:

บัญชี/การเงิน

ตำแหน่งงาน:

พนักงานบัญชี

เงินดือน:

 

สถานที่ทำงาน:

สมุทรปราการ

การศึกษา

จบการศึกษาแล้ว จาก

สถาบันการศึกษา:

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

ระดับการศึกษา:

ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา:

ปริญญาตรี

ปีการศึกษาที่จบ:

2559

สาขาวิชา:

การบัญชี

เกรดเฉลี่ย:

 

สถาบันการศึกษา:

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ระดับการศึกษา:

ปวส.

วุฒิการศึกษา:

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ปีการศึกษาที่จบ:

2557

สาขาวิชา:

การบัญชี

เกรดเฉลี่ย:

 

ประสบการณ์

ประสบการณ์:

ไม่มี

ตำแหน่ง:

พนักงานบัญชี

บริษัท:

บริษัท ศูนย์กฎหมายธุรกิจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

จาก:

ตุลาคม 2017 ถึง ปัจจุบัน

ที่อยู่:

-

ลักษณะงานที่ทำ:

1.จัดทำ ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53 , ภ.พ.30
2.คีย์ CASH , CHQ , GL , เจ้าหนี้ ลงโปรแกรม EASY-ACC Applications Center
3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เงินเดือน:

 

ตำแหน่ง:

เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป

บริษัท:

บริษัท ไรส์ซิ่ง อิมเม็กซ์ จำกัด

จาก:

สิงหาคม 2016 ถึง สิงหาคม 2017

ที่อยู่:

-

ลักษณะงานที่ทำ:

1.คีย์จ่ายเงินสดประจำวัน ลง Excel
2.จัดทำเจ้าหนี้เพื่อจ่ายร้านค้าในแต่ละเดือน
3.คีย์รายงานภาษีซื้อ-ขาย เพื่อนำส่งสำนักงานบัญชี
4.ออกบิลเงินสดเพื่อเก็บเงินลูกค้า
5.จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเข้าบริษัท

เงินเดือน:

 

การฝึกอบรม

หลักสูตร:

ทางเลือกใหม่ใบกำกับ รับมือ E-TAX

สถาบันอบรม:

โรงแรมมิราเคิล หลักสี่

ระยะเวลา:

1 วัน

ความสามารถ

ความภาษา:

ภาษา

พูด

อ่าน

เขียน


ไทย

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก


คอมพิวเตอร์:

Word,Excel,PowerPoint

พิมพ์ดีด:

ไทย 25 คำ/นาที, อังกฤษ 25 คำ/นาที

ผลงาน และอื่นๆ:

ใบอนุญาติขับขี่:

 

พาหนะส่วนตัว: