ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ:

 

เพศ:

 

อายุ:

  ปี

วันเกิด:

 

น้ำหนัก:

  กก.

ส่วนสุง:

  ซม.

สัญชาติ:

 

ศาสนา:

 

สถานภาพ:

 

ที่อยู่:

 
 

โทรศัพท์:

 

อีเมล์:

 

Blog,Website:

งานที่สนใจ

ประเภทงาน:

โยธา/สถาปัตย์/ตกแต่งภายใน

ตำแหน่งงาน:

วิศวกรโครงการ,ผู้จัดการโครงการ

เงินดือน:

 

สถานที่ทำงาน:

กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

จบการศึกษาแล้ว จาก

สถาบันการศึกษา:

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ระดับการศึกษา:

ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา:

วิศวกรรมโยธา

ปีการศึกษาที่จบ:

1995

สาขาวิชา:

วิศวกรรมโยธา

เกรดเฉลี่ย:

 

สถาบันการศึกษา:

เทคโนโลยีเปรมถทัย

ระดับการศึกษา:

มัธยมศึกษาต้นหรือต่ำกว่า

วุฒิการศึกษา:

โยธา

ปีการศึกษาที่จบ:

1993

สาขาวิชา:

โยธา

เกรดเฉลี่ย:

 

ประสบการณ์

ประสบการณ์:

14 ปี

ตำแหน่ง:

วิศวกรโครงการ

บริษัท:

บ.ธงชัยซัพพลาย(1978)จำกัด

จาก:

ธันวาคม 2007 ถึง กรกฏาคม 2009

ที่อยู่:

10 ซอยลาดปลาเค้า 40 แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230

ลักษณะงานที่ทำ:

เงินเดือน:

 

ตำแหน่ง:

วิศวกรโยธา

บริษัท:

ห.จ.ก อาทิตยาเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

จาก:

กุมภาพันธ์ 2007 ถึง พฤศจิกายน 2004

ที่อยู่:

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ลักษณะงานที่ทำ:

เงินเดือน:

 

การฝึกอบรม

หลักสูตร:

อบรมวิชาชีพ

สถาบันอบรม:

สภาวิศวกร

ระยะเวลา:

วัน

ความสามารถ

ความภาษา:

ภาษา

พูด

อ่าน

เขียน


ไทย

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก


คอมพิวเตอร์:

Ms Office
Autocad

พิมพ์ดีด:

ไทย - คำ/นาที, อังกฤษ - คำ/นาที

ผลงาน และอื่นๆ:

ใบอนุญาติขับขี่:

 

พาหนะส่วนตัว: