ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ:

 

เพศ:

 

อายุ:

  ปี

วันเกิด:

 

น้ำหนัก:

  กก.

ส่วนสุง:

  ซม.

สัญชาติ:

 

ศาสนา:

 

สถานภาพ:

 

ที่อยู่:

 
 

โทรศัพท์:

 

อีเมล์:

 

Blog,Website:

งานที่สนใจ

การศึกษา

จบการศึกษาแล้ว จาก

สถาบันการศึกษา:

Orenburg state University

ระดับการศึกษา:

ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา:

Economics and management, Service

ปีการศึกษาที่จบ:

2010

สาขาวิชา:

economic

เกรดเฉลี่ย:

 

สถาบันการศึกษา:

Orenburg College of statistics, Economics and Informatics

ระดับการศึกษา:

ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา:

Electronics, Computers, complexes, systems and networks

ปีการศึกษาที่จบ:

2005

สาขาวิชา:

electronics

เกรดเฉลี่ย:

 

ประสบการณ์

ประสบการณ์:

2 ปี

ตำแหน่ง:

Moscow

บริษัท:

ООО

จาก:

สิงหาคม 2017 ถึง ปัจจุบัน

ที่อยู่:

Moscow

ลักษณะงานที่ทำ:

Executive Director
1) Search and attraction to work of new large clients.
2) Organization and control of the regional representation.
3) Recruitment.
4) Strategic planning.
5) organization of sales with "0" in various fields: Dentistry, laboratory, Gynecology, Dermatology, General therapy, Construction, It-sphere, radiology, cosmetology, recreation, engineering, communications, advertising, office, etc., except for medicines.
6) Successful negotiation at the highest level.
7) organization of logistics processes.
8) control of shipment and payment.
9) Planning and implementation of new projects in various fields.
10) Monitoring of the market of necessary products search for optimal sources of supply.
11) Signing of short-term and long-term business contracts with large, medium and small suppliers.
12) Preparation and signing of all documentation with customers and suppliers.
13) Search for non-trivial solutions to the tasks set by clients.
14) Quality maintenance and improvement of customer relationships and quality development of the customer base.
15) Organization of domestic and international supplies.
16) Partial management of legal Affairs of the company.
17) negotiations with manufacturers of equipment and consumables to obtain the most favorable terms of delivery.
18) Organization of the entire supply process, both under one-time contracts and long-term contracts won.
19) Independent organization of working time.

Progress:
1) a working customer base with the prospect of;
2) Fast and high-quality development of new markets and new products;
3) Successful attraction and long-term cooperation with the status of health facilities and honey. centers of Moscow;
4) Successful solution of all emerging problems and issues in all areas of the company;
5) Increase of marginal profitability of the company;
6) Search and attract new customers;
7) Multitasking;
8) preparation and participation in tender procurement;
9) Successful work with the LA;
10) Organization of work of regional representation in the Center of Moscow;
11) Organization and control of transactions in the field of luxury real estate.

เงินเดือน:

 

การฝึกอบรม

ความสามารถ

ความภาษา:

ภาษา

พูด

อ่าน

เขียน


english

พอใช้

พอใช้

พอใช้


คอมพิวเตอร์:

Ms Office, Internet

พิมพ์ดีด:

ไทย 15 คำ/นาที, อังกฤษ - คำ/นาที

ผลงาน และอื่นๆ:

I am ready to consider various spheres of activity. Productive, purposeful, sociable, friendly, responsible, resourceful, tactful, creative, reliable, persistent, not conflict, optimistic and punctual young man. I am fond of creativity, personal and spiritual development, psychology. I love travelling. There is a driver's license of category B. he is Able to plan and organize his own activities and the activities of the company.

ใบอนุญาติขับขี่:

 

พาหนะส่วนตัว: