ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ:

 

เพศ:

 

อายุ:

  ปี

วันเกิด:

 

น้ำหนัก:

  กก.

ส่วนสุง:

  ซม.

สัญชาติ:

 

ศาสนา:

 

สถานภาพ:

 

ที่อยู่:

 
 

โทรศัพท์:

 

อีเมล์:

 

Blog,Website:

งานที่สนใจ

ประเภทงาน:

ช่าง/วิศวกร

ตำแหน่งงาน:

วิศวกรไฟฟ้า,งานควบคุมคุณภาพ,งานออกแบบระบบไฟฟ้า

เงินดือน:

 

สถานที่ทำงาน:

นนทบุรี

การศึกษา

จบการศึกษาแล้ว จาก

สถาบันการศึกษา:

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ระดับการศึกษา:

ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา:

ปริญญาวิศวกรรมบัณฑิต

ปีการศึกษาที่จบ:

2561

สาขาวิชา:

วิศวกรรมไฟฟ้า

เกรดเฉลี่ย:

 

สถาบันการศึกษา:

โรงเรียนปากเกร็ด

ระดับการศึกษา:

มัธยมศึกษาปลาย

วุฒิการศึกษา:

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ปีการศึกษาที่จบ:

2555

สาขาวิชา:

วิทย์-คณิต

เกรดเฉลี่ย:

 

ประสบการณ์

ประสบการณ์:

ไม่มี

ตำแหน่ง:

นักศึกษาฝึกงาน

บริษัท:

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

จาก:

มิถุนายน 2017 ถึง กรกฏาคม 2017

ที่อยู่:

112 หมู่ 1 ซ.วัดสวนส้ม ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย บางโปรง อำเภอ เมืองสมุทรปราการ 10270

ลักษณะงานที่ทำ:

-ศึกษาระบบการทำงานของโรงไฟฟ้า
-ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า ตามแผนงานที่กำหนดไว้
-ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหาย ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
-ปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าให้มีสมรรถนะที่ดี

เงินเดือน:

 

การฝึกอบรม

หลักสูตร:

การอบรมระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล  ISO 9001:2015 และ ISO 50001:2011 

สถาบันอบรม:

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ระยะเวลา:

2 วัน

ความสามารถ

ความภาษา:

ภาษา

พูด

อ่าน

เขียน


ไทย

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก


อังกฤษ

พอใช้

ดี

ดี


คอมพิวเตอร์:

Microsoft Office (Word,Excel,Power point), Proficy Machine Edition(PLC), Auto CAD

พิมพ์ดีด:

ไทย 30 คำ/นาที, อังกฤษ 25 คำ/นาที

ผลงาน และอื่นๆ:

โปรเจ็คจบปริญญาตรี "เตาหลอมฝาอลูมิเนียมอัตโนมัติ"

ใบอนุญาติขับขี่:

 

พาหนะส่วนตัว: