ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ:

 

เพศ:

 

อายุ:

  ปี

วันเกิด:

 

น้ำหนัก:

  กก.

ส่วนสุง:

  ซม.

สัญชาติ:

 

ศาสนา:

 

สถานภาพ:

 

ที่อยู่:

 
 

โทรศัพท์:

 

อีเมล์:

 

Blog,Website:

งานที่สนใจ

การศึกษา

กำลังศึกษาอยู่ที่

สถาบันการศึกษา:

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ระดับการศึกษา:

ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา:

ปีการศึกษาที่จบ:

สาขาวิชา:

รัฐศาสตร์ เอกการเมืองการปกครอง

เกรดเฉลี่ย:

 

สถาบันการศึกษา:

โรงเรียนเทพลีลา

ระดับการศึกษา:

มัธยมศึกษาปลาย

วุฒิการศึกษา:

มัธยมศึกษาปีที่6

ปีการศึกษาที่จบ:

2560

สาขาวิชา:

ศิลป์คำนวณ(คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ)

เกรดเฉลี่ย:

 

ประสบการณ์

ประสบการณ์:

1 ปี

ตำแหน่ง:

ประสานงาน

บริษัท:

สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

จาก:

มีนาคม 2021 ถึง มีนาคม 2022

ที่อยู่:

44 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ลักษณะงานที่ทำ:

ประสานงานให้กับธนาคารเกี่ยวกับการกู็ซื้อบ้านคอนโด ทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการซื้อบ้าน

เงินเดือน:

 

ตำแหน่ง:

ธุรการ

บริษัท:

IMA STUDO

จาก:

กุมภาพันธ์ 2020 ถึง มีนาคม 2020

ที่อยู่:

2991/34 อาคารวิสุทธานี ลาดพร้าว 101/3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240

ลักษณะงานที่ทำ:

ทำเอกสารการลาของนักเรียน ทำใบเบิกเงินเดือนของครูสอนพิเศษ ทำบิลสรุปค่าใช้จ่ายของตึก สรุปค่าใช้จ่ายห้องเช่าสตูดิโอให้ลูกค้า

เงินเดือน:

 

การฝึกอบรม

ความสามารถ

ความภาษา:

ภาษา

พูด

อ่าน

เขียน


อังกฤษ

พอใช้

ดี

ดี


คอมพิวเตอร์:

Microsoft office Word,Excel,Powerpoint

พิมพ์ดีด:

ไทย - คำ/นาที, อังกฤษ - คำ/นาที

ผลงาน และอื่นๆ:

ใบอนุญาติขับขี่:

 

พาหนะส่วนตัว: