ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ:

 

เพศ:

 

อายุ:

  ปี

วันเกิด:

 

น้ำหนัก:

  กก.

ส่วนสุง:

  ซม.

สัญชาติ:

 

ศาสนา:

 

สถานภาพ:

 

ที่อยู่:

 
 

โทรศัพท์:

 

อีเมล์:

 

Blog,Website:

งานที่สนใจ

ประเภทงาน:

บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งงาน:

พนักงานต้อนรับ,ประชาสัมพันธ์

เงินดือน:

 

สถานที่ทำงาน:

ปทุมธานี

การศึกษา

จบการศึกษาแล้ว จาก

สถาบันการศึกษา:

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ระดับการศึกษา:

ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา:

ปีการศึกษาที่จบ:

2561

สาขาวิชา:

ธุรกิจการบิน

เกรดเฉลี่ย:

 

สถาบันการศึกษา:

โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

ระดับการศึกษา:

มัธยมศึกษาปลาย

วุฒิการศึกษา:

ปีการศึกษาที่จบ:

57

สาขาวิชา:

ศิลป์-คำนวณ

เกรดเฉลี่ย:

 

ประสบการณ์

ประสบการณ์:

ไม่มี

ตำแหน่ง:

พนักงานบริการภาคพื้น

บริษัท:

สายการบินนกแอร์ จำกัด มหาชน

จาก:

มกราคม 2019 ถึง เมษายน 2019

ที่อยู่:

สนามบินนานาชาติ เชียงใหม่

ลักษณะงานที่ทำ:

การด้านการบริการ ตั้งแต่การเช็คอินผู้โดยสาร ตรวจเช็คสัมภาระผู้โดยสาร ให้ข้อมูลและตอบผู้โดยสาร ตลอดจนเรียกผู้โดยสารขึ้นเครื่อง

เงินเดือน:

 

การฝึกอบรม

ความสามารถ

ความภาษา:

ภาษา

พูด

อ่าน

เขียน


ไทย

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก


อังกฤษ

พอใช้

พอใช้

พอใช้


คอมพิวเตอร์:

สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

พิมพ์ดีด:

ไทย - คำ/นาที, อังกฤษ - คำ/นาที

ผลงาน และอื่นๆ:

ใบอนุญาติขับขี่:

 

พาหนะส่วนตัว: