ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ:

 

เพศ:

 

อายุ:

  ปี

วันเกิด:

 

น้ำหนัก:

  กก.

ส่วนสุง:

  ซม.

สัญชาติ:

 

ศาสนา:

 

สถานภาพ:

 

ที่อยู่:

 
 

โทรศัพท์:

 

อีเมล์:

 

Blog,Website:

งานที่สนใจ

ประเภทงาน:

บัญชี/การเงิน

ตำแหน่งงาน:

พนักงานเร่งรัดหนี้สิน

เงินดือน:

 

สถานที่ทำงาน:

กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

กำลังศึกษาอยู่ที่

สถาบันการศึกษา:

มหาลัยรามคำแหง

ระดับการศึกษา:

ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา:

ม.6

ปีการศึกษาที่จบ:

สาขาวิชา:

เกรดเฉลี่ย:

 

สถาบันการศึกษา:

ร.ร.หนองชุมแสงวิทยาคม

ระดับการศึกษา:

มัธยมศึกษาปลาย

วุฒิการศึกษา:

ม.6

ปีการศึกษาที่จบ:

2558

สาขาวิชา:

ทั่วไป

เกรดเฉลี่ย:

 

ประสบการณ์

ประสบการณ์:

ไม่มี

ตำแหน่ง:

ขายเสื้อยืดของตัวเอง

บริษัท:

จาก:

กุมภาพันธ์ 2018 ถึง กุมภาพันธ์ 2018

ที่อยู่:

ลักษณะงานที่ทำ:

เงินเดือน:

 

การฝึกอบรม

หลักสูตร:

ทหารเกณฑ์

สถาบันอบรม:

ค่ายทหารพญาอินทิรา จ.ปัตานี

ระยะเวลา:

15 วัน

ความสามารถ