ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ:

 

เพศ:

 

อายุ:

  ปี

วันเกิด:

 

น้ำหนัก:

  กก.

ส่วนสุง:

  ซม.

สัญชาติ:

 

ศาสนา:

 

สถานภาพ:

 

ที่อยู่:

 
 

โทรศัพท์:

 

อีเมล์:

 

Blog,Website:

งานที่สนใจ

ประเภทงาน:

ธุรการ/เลขานุการ

ตำแหน่งงาน:

ธุรการทั่วไป,ประสานงาน

เงินดือน:

 

สถานที่ทำงาน:

กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

จบการศึกษาแล้ว จาก

สถาบันการศึกษา:

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ระดับการศึกษา:

ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา:

ธุรกิจบัณฑิต

ปีการศึกษาที่จบ:

2559

สาขาวิชา:

การตลาด

เกรดเฉลี่ย:

 

สถาบันการศึกษา:

รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง

ระดับการศึกษา:

มัธยมศึกษาปลาย

วุฒิการศึกษา:

ม.6

ปีการศึกษาที่จบ:

2556

สาขาวิชา:

วิทย์คณิต

เกรดเฉลี่ย:

 

ประสบการณ์

ประสบการณ์:

1 ปี

ตำแหน่ง:

Sale and customer service

บริษัท:

แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

จาก:

มีนาคม 2018 ถึง เมษายน 2018

ที่อยู่:

ลักษณะงานที่ทำ:

เสนอโปรโมชั่นและบริการ

เงินเดือน:

 

ตำแหน่ง:

Sale

บริษัท:

สรรพสินค้าเซ็นทรัล

จาก:

มิถุนายน 2017 ถึง กุมภาพันธ์ 2018

ที่อยู่:

ลักษณะงานที่ทำ:

ขายสินค้าและบริการ

เงินเดือน:

 

การฝึกอบรม

ความสามารถ

ความภาษา:

ภาษา

พูด

อ่าน

เขียน


ไทย

ดี

ดี

ดี


อังกฤษ

พอใช้

พอใช้

พอใช้


คอมพิวเตอร์:

ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ อินเตอร์เน็ต

พิมพ์ดีด:

ไทย 35 คำ/นาที, อังกฤษ 30 คำ/นาที

ผลงาน และอื่นๆ:

ใบอนุญาติขับขี่:

 

พาหนะส่วนตัว: