ภาพ

ตำแหน่ง

ที่ทำงาน

เพศ

อายุ

การศึกษา

ประสบการณ์

อัพเดท

Action

badboy14

กรุงเทพมหานคร

ชาย

49

ปริญญาตรี

20 ปี

1 พ.ค. 65

 

หน้าที่ 1