ภาพ

ตำแหน่ง

ที่ทำงาน

เพศ

อายุ

การศึกษา

ประสบการณ์

อัพเดท

Action

golfnavy57

กระบี่

ชาย

46

มัธยมศึกษาปลาย

5 ปี

4 ก.พ. 61

 

หน้าที่ 1